Gmina Adamówka Powiat przeworski, gmina wiejska

Herb Gmina Adamówka
 • Wójt: Edward Jarmuziewicz
 • Zastępca: brak,
 • Przewodniczący Rady: Jan Kyć
 • Powierzchnia Gminy: 134,27 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 4 229
 • • gęstość: 31,50 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Edward JarmuziewiczEdward Jarmuziewicz
 • Wójt: Edward Jarmuziewicz
 • Zastępca: brak,
 • Sekretarz Gminy: Łukasz Kominko
 • Skarbnik Gminy: Anna Skórska
Przewodniczący Rady: Jan KyćJan Kyć
 • Przewodniczący Rady: Jan Kyć
 • Zastępca: Adam Brzyski, Artur Lisik
 • Radni Gminy:
 • Czesław Bobko, Adam Brzyski, Zdzisław Ciurko, Antoni Dubel, Stanisław Dyndał, Tadeusz Goch, Jan Książek, Edward Kubaj, Jan Kyć, Artur Lisik, Witold Popek, Józef Popik, Piotr Siry, Jan Smyk, Tadeusz Stącel
 • Uwagi:
 • 1)zmiana na stanowisku Sekretarza:
  - Sekretarz Jacek Kierepka
  - Sekretarz Łukasz Kominko

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Adamówka: Tadeusz Stącel, Cieplice: Jan Książek, Dobcza: Anna Tołpa, Krasne: Józef Pokrywka, Majdan Sieniawski: Michał Brzyski, Pawłowa: Anna Lachawiec

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Adamówka położona jest na obszarze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Rzeźba terenu jest tu dość monotonna, urozmaicona niewielkimi pagórkami i łagodnymi wzniesieniami.

Głównym celem działalności gminy jest stworzenie sprzyjających warunków do życia dla mieszkańców gminy oraz rozwoju działalności gospodarczej. Stopień rozwoju infrastruktury technicznej, jej nowoczesność oraz sprawność funkcjonowania są elementem napędzającym i stymulującym rozwój gospodarki oraz wzrost poziomu życia mieszkańców.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych należą:
- kompleksowe zwodociągowanie gminy oparte na Stacji Uzdatniania Wody w Krasnem przebudowanej i rozbudowanej w 2018 roku,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do Gminnej Oczyszczalni ścieków w Adamówce od blisko 90 % gospodarstw domowych,
- systematyczna przebudowa sieci dróg gminnych a przy wsparciu powiatu również dróg powiatowych zapewniających dojazd po utwardzonych nawierzchniach do wszystkich posesji na terenie gminy,
- budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych i obiektach gminnych zapewniająca zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i czyste powietrze na terenie gminy.

Galeria

Gmina Gmina Adamówka Gmina Gmina Adamówka Gmina Gmina Adamówka Gmina Gmina Adamówka Gmina Gmina Adamówka

Lokalizacja