Gmina Lutowiska Powiat bieszczadzki, gmina wiejska

Herb Gmina Lutowiska
 • Wójt: Krzysztof Jacek Mróz
 • Zastępca: Zofia Bacior-Michalska
 • Przewodniczący Rady: Marek Grzegorz Ostrowski
 • Powierzchnia Gminy: 47,585 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 2 189
 • • gęstość: 46,00 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Krzysztof Jacek MrózKrzysztof Jacek Mróz
 • Wójt: Krzysztof Jacek Mróz
 • Zastępca: Zofia Bacior-Michalska
 • Sekretarz Gminy: Zofia Bacior-Michalska
 • Skarbnik Gminy: Iwona Mielcarek
Przewodniczący Rady: Marek Grzegorz OstrowskiMarek Grzegorz Ostrowski
 • Przewodniczący Rady: Marek Grzegorz Ostrowski
 • Zastępca: Wioletta Janina Kubicka
 • Radni Gminy:
 • Marek Grzegorz Ostrowski, Wioletta Janina Kubicka, Grzegorz Marek Zubel, Ryszard Lubaczewski, Halina Fejdasz-Mucha, Diana Jadwiga Sura-Drapała, Paweł Waldemar Stańko, Monika Maria Mizgała-Janc, Agata Małgorzata Kazienko, Jacek Dopart, Halina Polakiewicz, Roman Mastyła, Mirosław Józef Piela, Andrzej Paweł Źołądź, Marcin Lisowski
 • Uwagi:
 • Sekretarz
  - Zofia Bacior - Michalska - do kwietnia 2020 r.
  - Wioletta Kozubal - od czerwca 2020 r.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

- Lutowiska, Sołtysi, Zofia Kardasz (1991-1995), Maria Piotrowska (1995-2003), Jadwiga Sauter (2003-2007), Maria Piotrowska (2007-2011), Magdalena Skotnik (od 2011-2019), Zbigniew Szarek (od 2019 r.), - Stuposiany, Zofia Stanek (1991-1996), Janina Świergocka (1996- 2015), Weronika Szpiech (od 2016 r.), - Ustrzyki Górne, Wiesław Musiałowski (1991-1995), Andrzej Zacha(1995-1999), Bogusława Kranz(1999- 2008), Marek Ostrowski (2008-2019), Elżbieta Wójcik ( od 2019 r.), - Chmiel, Irena Murzańska (1991-1995), Jerzy Hodur (1995-2003), Barbara Obrochta (2003-2015), Roman Mastyła (od 2015 r.), - Dwernik, Leopold Pstrzoch (1991-1995), Marian Hyży, (1995- 2007), Krystyna Winiarska (2007-2011), Grażyna Kądziołka (2011-2013), Joanna Bober (2013-2014), Bogumiła Wieczorek (2014-2018), Wiesława Buszowiecka(od 2019 r.), - Zatwarnica, Władysław Natanek (1991-1995), Mieczysław Stec (1995- 2007), Roman Kwiatkowski (2007-, 2015), Robert Piela (2015- 2019), Mirosław Piela (od 2019 r.), - Smolnik, Małgorzata Pełdiak (od 2012-2019), Dawid Zalewski (od 2019 r.)

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Lutowiska położona jest w powiecie bieszczadzkim. Graniczy z Ukrainą i Słowacją. Obejmuje najwyższe partie polskich Bieszczadów oraz malowniczą dolinę Sanu, 81% jej powierzchni stanowią lasy. Zamieszkuje tu wiele gatunków zwierząt, m.in.: jeleń karpacki, ryś, żbik, żubr, wilk, niedźwiedź brunatny. Ponad lasami górują połoniny, spotykane tylko w Bieszczadach. Teren gminy objęty jest różnymi formami prawnymi ochrony przyrody i krajobrazu: Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Bieszczadzki Park Narodowy oraz liczne rezerwaty przyrody. Gmina może pochwalić się wieloma zabytkami. Do najciekawszych należą np. cerkiew
w Smolniku z 1791r. (zabytek UNESCO),cerkiew w Chmielu z 1906 r., kościół neogotycki z 1923 r. w Lutowiskach i kirkut z XVIII w. Wspomniane zabytki doskonale ilustrują wielokulturowość, która przez wiele wieków była cechą charakterystyczną tego zakątka. Dla miłośników przyrody i pieszych wędrówek przygotowano ponad 100 km szlaków górskich oraz prawie 150 km szlaków dla zwiedzających z wysokości siodła. Organizuje się wiele tematycznych imprez (Powojenne Targi Końskie, Dzień Żubra, Wyścigi Psich Zaprzęgów), które są okazją do poznania lokalnego folkloru i tradycji. W minionym 30-leciu samorząd gminy zainwestował w infrastrukturę publiczną. W Lutowiskach wybudowano szkołę podstawową wraz z salą gimnastyczną, wielofunkcyjny budynek, w którym mieści się m.in. Urząd Gminy i OSP, dom festynowy oraz oczyszczalnię ścieków i wodociąg, a także świetlice wiejskie w Chmielu i Smolniku.

Galeria

Gmina Lutowiska Gmina Lutowiska Gmina Lutowiska Gmina Lutowiska Gmina Lutowiska

Lokalizacja