Gmina Leżajsk Powiat leżajski, gmina wiejska

Herb Gmina Leżajsk
 • Wójt: Krzysztof Sobejko
 • Zastępca: Bolesław Pawlus
 • Przewodniczący Rady: Kazimierz Krawiec
 • Powierzchnia Gminy: 198,5 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 20 503
 • • gęstość: 103,29 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Krzysztof SobejkoKrzysztof Sobejko
 • Wójt: Krzysztof Sobejko
 • Zastępca: Bolesław Pawlus
 • Sekretarz Gminy: Jerzy Duda
 • Skarbnik Gminy: Lucyna Bednarz
Przewodniczący Rady: Kazimierz KrawiecKazimierz Krawiec
 • Przewodniczący Rady: Kazimierz Krawiec
 • Zastępca: Dariusz Mędrek, Dominik Rup
 • Radni Gminy:
 • Andrzej Czapla, Stanisław Daź, Zofia Dąbek, Łukasz Fleszar, Adam Hozer, Rafał Kaliński, Kazimierz Krawiec, Wojciech Loryś, Zbigniew Matuszko, Dariusz Mędrek, Dominik Ogryzek, Łukasz Płoszaj, Dominik Rup, Zdzisław Szczęch, Andrzej Świąder, Tadeusz Tara, Teresa Tołpa, Piotr Turczyn, Tadeusz Walania, Krzysztof Wiech, Stanisław Zygmunt

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Brzóza Królewska: Stanisław Zygmunt, Gwizdów – Biedaczów: Krzysztof Buszta, Chałupki Dębniańskie: Wiesław Żak, Dębno: Wiesław Perykasza, Giedlarowa: Zdzisław Duszyński, Hucisko: Adam Stępień, Maleniska: Stanisław Leśko, Piskorowice: Aleksander Dudek, Przychojec: Adam Chudy, Rzuchów: Władysław Wanat, Stare Miasto: Marian Pędziwiatr, Wierzawice: Mieczysław Gorzelnik

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Leżajsk jest położona w północnej części województwa podkarpackiego,
w odległości około 40 km od Rzeszowa. Pod względem geograficznym poszczególne miejscowości gminy Leżajsk są położone na terenie trzech mezoregionów Kotliny Sandomierskiej: Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego oraz w Dolinie Dolnego Sanu. Część miejscowości jest usytuowana wokół miasta Leżajska, w którym znajduje się siedziba władz gminy. Gmina Leżajsk jest gminą o charakterze rolniczo-przemysłowym. Na powierzchni blisko 200 km 2 żyje ponad 20 tys. mieszkańców. Administracyjnie gmina podzielona jest na 12 sołectw.
Najwartościowsza krajobrazowo część gminy została włączona do Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (stanowi on pozostałość Puszczy Sandomierskiej), na jego terenie znajduje się rezerwat torfowiskowy „Suchy Ług”. W obrębie gminy przepływa rzeka San. Nadrzeczne zarośla wraz z pozostałością lasów łęgowych tworzą urokliwe zakątki. W wodach Sanu występują różne gatunki ryb, które przyciągają amatorów wędkowania. Bogactwem regionu są również lasy, które zajmują ponad 5 tys. ha a znaczna ich część znajduje się w strefie chronionej. Uroki gminy Leżajsk warto poznawać z bliska, najlepiej podczas wyprawy rowerem.
Serce kulturalne gminy to Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Giedlarowej. O bogatym życiu kulturalnym świadczą liczne cykliczne imprezy kulturalne m.in. Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Włościańskich Potraw – „Włościańskie Jadło”, giedlarowski Jarmark Kulturalny - „Na Michała”, Wiejskie i Gminne Dożynki, Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Fatamorgana”, Święto Kwitnącej Lipy w Przychojcu, Pieczony Ziemniak w Brzózie Królewskiej, Jarmark Ekologiczny w Biedaczowie, Kapuściany Jarmark w Wierzawicach.
Oświata i wychowanie to dziedziny otaczane w gminie Leżajsk szczególną troską, co przekłada się na odpowiednie nakłady finansowe. Wszystkie placówki dydaktyczne są zadbane i ciągle modernizowane. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, sale sportowe, siłownie.
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna w gminie sprzyja właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Sieć drogowa jest w dobrym stanie, z każdym rokiem dzięki stałym inwestycjom ulega poprawie. Głównym atutem Gminy jest jej położenie przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych województwa podkarpackiego
W 2009 roku na terenie gminy utworzono park przemysłowy „Stare Miasto – Park” należący do specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. To wyodrębniony obszar w pełni uzbrojony i obejmujący tereny inwestycyjne , hale produkcyjno – magazynowe z zapleczem biurowo-socjalnym oraz biura do wynajęcia. Park Przemysłowy Gminy Leżajsk powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości. Ma to przyspieszyć zagospodarowanie terenów inwestycyjnych oraz pobudzić dalszy rozwój gospodarczy gminy.
Gmina Leżajsk dysponuje terenami przeznaczonymi między innymi pod działalność handlowo-usługową, produkcyjną, turystyczną i budownictwo mieszkaniowe.

Galeria

Gmina Gmina Leżajsk Gmina Gmina Leżajsk Gmina Gmina Leżajsk Gmina Gmina Leżajsk Gmina Gmina Leżajsk

Lokalizacja