Gmina Jaśliska Powiat krośnieński, gmina wiejska

Herb Gmina Jaśliska
 • Wójt: Adam Dańczak
 • Zastępca: Jerzy Magierowski
 • Przewodniczący Rady: Dariusz Puchalik
 • Powierzchnia Gminy: 165,8 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 2 218
 • • gęstość: 13,38 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Adam Dańczak
 • Zastępca: Jerzy Magierowski
 • Sekretarz Gminy: Piotr Urban
 • Skarbnik Gminy: Wiesława Hanus
 • Przewodniczący Rady: Dariusz Puchalik
 • Zastępca: Ryszard Chowaniec, Jan Paweł Farbaniec
 • Radni Gminy:
 • Dariusz Puchalik, Ryszard Chowaniec, Jan Paweł Farbaniec, Monika Farbaniec, Krzysztof Kostycz, Bogusław Kuchta, Katarzyna Łątka, Krzysztof Łątka, Czesław Madej, Teresa Mezglewska, Franciszek Michalak, Renata Pelczar, Andrzej Zawada, Bogumił Biłas, Jerzy Biłas
 • Uwagi:
 • Skarbnik od 2010 do 17 kwietnia 2019 Agnieszka Kurdyła
  17 kwietnia 2019 - do chwili obecnej Wiesława Hanus

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Szklary,, Daliowa,, Jaśliska,, Posada Jaśliska,, Wola Niżna,, Moszczaniec

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Jaśliska utworzona została w 2010r. po jej likwidacji w 1976r. W 2017 r. do gminy przyłączono sołectwo Moszczaniec. Cały obszar gminy znajduje się w obszarze Natura 2000. Występują tu rezerwary przyrody, Jaśliski Park Krajobrazowy oraz obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
Jaśliska są dawnym obronnym miasteczkiem przygranicznym, które strzegło drogi na trasie z południa Europy. Miasto lokowane zostało 28 stycznia 1366 roku przez króla Kazimierza Wielkiego na trakcie handlowym prowadzącym na Węgry, pierwotnie pod nazwą Hohenstath (Wysokie Miasto).
Rozkwit Jaślisk przypadał na wiek XVI – kwitł wówczas handel winem z Węgier, powstały liczne kamienne piwnice sklepione łukowo służące do składu wina, które w części przetrwały do dziś. Część opłaty pobieranej od kupców przeznaczano na budowę i remont murów obronnych, które w nielicznych miejscach można dziś odnaleźć.
Miasto bardzo ucierpiało w czasie I i II Wojny Światowej – większość drewnianej zabudowy spłonęła. Przez wiele lat w Jaśliskach siedzibę miały Wojska Ochrony Pogranicza przekształcone w 1991r. w Straż Graniczną.

Galeria

Gmina Jaśliska Gmina Jaśliska Gmina Jaśliska

Lokalizacja