Gmina Radomyśl nad Sanem Powiat stalowowolski, gmina wiejska

Herb Gmina Radomyśl nad Sanem
 • Wójt: Jan Pyrkosz
 • Zastępca: Izabela Szałaj
 • Przewodniczący Rady: Edward Wermiński
 • Powierzchnia Gminy: 133,63 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 393
 • • gęstość: 55,32 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Jan Pyrkosz
 • Zastępca: Izabela Szałaj
 • Sekretarz Gminy: Ewa Marynowska
 • Skarbnik Gminy: Anna Szeliga
 • Przewodniczący Rady: Edward Wermiński
 • Zastępca: Stanisław Rybak
 • Radni Gminy:
 • Dorota Borys, Tomasz Budziło, Rafał Czajkowski, Marzena Garbacz, Julian Geneja, Lucyna Jurkiewicz, Jacek Pamuła, Sylwester Polanowski, Stanisław Rybak, Cecylia Sajda, Krzysztof Sioda, Justyna Szwedo, Edward Wermiński, Ryszard Zbydniowski, Marcin Zieliński,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Antoniów: Zbigniew Lachowski, Chwałowice: Adam Majewski, Dąbrowa Rzeczycka: Zofia Kasprowicz, Dąbrówka Pniowska: Renata Bartochowska, Kępa Rzeczycka: Jadwiga Socha, Musików: Eugeniusz Żak, Nowiny: Sylwester Polanowski, Łążek Chwałowski: Renata Wojewoda, Orzechów: Wanda Pawełkiewicz, Pniów: Bogdan Oszust, Radomyśl nad Sanem: Tadeusz Jędrzejewski, Rzeczyca Długa: Rafał Czajkowski, Rzeczyca Okrągła: Justyna Mazur, Witkowice: Janusz Dyl, Wola Rzeczycka: Krzysztof Sioda, Żabno: Bolesław Puka,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Radomyśl nad Sanem położona jest w Kotlinie Sandomierskiej - w zlewni rzeki Wisły i Sanu. Posiada bogatą historię, tradycje, kulturę i dba o rozwój infrastruktury (pełna infrastruktura drogowa, gazociągowa, wodociągowa, telefoniczna).
W gminie znajduje się wiele zabytkowych obiektów. Kultywowane są tradycje: wielkanocny obyczaj „Turki”, zabawa „Comber”, parada przebierańców „Zapusty”. W regionie znane są imprezy: „Hubertus Nadsański”, „Ziemniaki Po Naszemu” i „Święto Żurawiny”. Gmina dysponuje bogatymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi umożliwiającymi rozwój rekreacji i turystyki. Przez jej teren przebiegają turystyczne szlaki rowerowe.
Gmina jest atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców i posiada tereny pod działalność produkcyjną i usługową oraz obszary pod budownictwo jednorodzinne.
Gmina Radomyśl nad Sanem kładzie duży nacisk na rozwój bazy dydaktycznej, sportowej, zdrowotnej oraz ochronę środowiska. Funkcjonuje tu również Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom „Senior+”.
Za dotychczasową działalność gmina była wielokrotnie wyróżniana np. tytułem „Samorządowy Lider Edukacji”,„Laurem Społecznego Zaufania” i była dwukrotnym laureatem programu „Przyjazna Polska”.

Galeria

Gmina Radomyśl nad Sanem Gmina Radomyśl nad Sanem Gmina Radomyśl nad Sanem Gmina Radomyśl nad Sanem Gmina Radomyśl nad Sanem Gmina Radomyśl nad Sanem

Lokalizacja