Gmina Chłopice Powiat jarosławski, gmina wiejska

Herb Gmina Chłopice
 • Wójt: Andrzej  Homa
 • Przewodniczący Rady: Franciszek  Kiszka
 • Powierzchnia Gminy: 49,11 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 5 640
 • • gęstość: 114,84 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Andrzej HomaAndrzej Homa
 • Wójt: Andrzej  Homa
 • Sekretarz Gminy: Marzena Blok
 • Skarbnik Gminy: Agnieszka  Koralewicz
Przewodniczący Rady: Franciszek KiszkaFranciszek Kiszka
 • Przewodniczący Rady: Franciszek  Kiszka
 • Zastępca: Piotr Klepak
 • Radni Gminy:
 • Beata Baran, Marek Bilinkiewicz, Henryk Cukier, Bogusław Dańczuk, Kazimierz Gral, Wiesław Homa, Franciszek Kiszka, Piotr, Klepak, Henryk Kościuk, Marek Kwaśny, Ryszard Lis, Stanisław Niećko, Zdzisław Sidorczyk, Józef Tarnawski, Andrzej Warański
 • Uwagi:
 • Do 7 grudnia 2018 r. - Skarbnikiem Gminy była Anna Gołąb
  Od 18 stycznia 2019 r. - Skarbnikiem Gminy została Agnieszka Koralewicz

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Boratyn, Chłopice, Dobkowice,Jankowice, Lutków, Łowce, Zamiechów,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Najważniejsze inwestycje to:
1990–1992 rok gazyfikacja wszystkich miejscowości z terenu gm. Chłopice
1993–1995 budowa szkoły podstawowej w Jankowicach i gimnazjum w Boratynie
1992 rok wybudowano ujęcia wodne w celu zaopatrzenia całej ludności z terenu gm. w pitną wodę
1993–1996 budowa na terenie całej gminy sieci wodociągowej wraz ze stacją wodociągową
1997–2003 budowa sieci kanalizacyjnych wraz z dwoma oczyszczalniami ścieków
2005-2010 przebudowa, termomodernizacja we wszystkich miejscowościach gm. świetlic wiejskich
2006 – 2008 remont, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
2007–2019 budowa grzybków tanecznych w 5 miejscowościach
2011-2014 rok budowa dwóch boisk sportowych ,,ORLIK”, dwóch boisk
2017–2020 budowa trzech szatni i boisk sportowych
2013–2018 budowa trzech komunalnych kaplic pogrzebowych
2013-2018 budowa szkoły podstawowej w Chłopicach i hali sportowej
2013–2019 budowa placów zabaw dla dzieci i siłowni we wszystkich miejscowościach
Na wolnym powietrzu.
2018–2020 przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamiechowie i Chłopicach
2020 rozbudowa ujęcia wody w Chłopicach
w okresie od lat 90 ubiegłego stulecia do chwili obecnej na ter, gm. wybudowano 23 km gminnych dróg.

Galeria

Gmina Gmina Chłopice Gmina Gmina Chłopice Gmina Gmina Chłopice Gmina Gmina Chłopice

Lokalizacja