Gmina Przecław Powiat mielecki, gmina wiejska

Herb Gmina Przecław
 • Burmistrz: Renata Siembab
 • Zastępca: Grzegorz Skrzypek
 • Przewodniczący Rady: Monika Skowrońska-Ziomek
 • Powierzchnia Gminy: 134,2 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 11 977
 • • gęstość: 89,25 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Burmistrz: Renata Siembab
 • Zastępca: Grzegorz Skrzypek
 • Sekretarz Gminy: Janusz Krakowski
 • Skarbnik Gminy: Joanna Krzempek
 • Przewodniczący Rady: Monika Skowrońska-Ziomek
 • Zastępca: Paweł Furman, Stanisław Moździoch
 • Radni Gminy:
 • Monika Skowrońska-Ziomek, Paweł Furman, Stanisław Moździoch, Karolina Ziółkowska, Zbigniew Jurek, Eugeniusz Pleban, Joanna Kwaśniowska, Tadeusz Kudła, Andrzej Wójcik, Stanisław Leski, Sławomir Feląg, Karol Białek, Anna Szlachetka, Piotr Rusin, Marek Kocoł
 • Uwagi:
 • Joanna Krzempek

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Biały Bór: Zuzanna Ziomek, Błonie: Najuch Bożena, Dobrynin: Józef Bogdan, Kiełków: Beata Cieśla, Łączki Brzeskie: Tadeusz Kudła, Podole: Jolanta Kalita, Rzemień: Ewa Strzelczyk, Tuszyma: Ryszard Brzozowski, Wylów: Władysław Myjak, Zaborcze: Marek Kocoł, Przecław, Osiedle Wenecja: Zbigniew Skrzypek, Przecław, Osiedle Zamkowe: Stanisław Helowicz

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Przecław położona jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, w centralnej części malowniczej Doliny Dolnej Wisłoki, sąsiadującej z trzema większymi formacjami geologicznymi: płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką. Powierzchnia gminy wynosi 134 km2 –13 429 ha.
Gmina Przecław składa się z miasta Przecław i 10 sołectw: Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów oraz Zaborcze. Miasto Przecław składa się z 2 Osiedli, są to: „Zamkowe” oraz „Wenecja”.
Lokacja miasta Przecław przypada prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego, jednak pierwsza wzmianka zaliczająca Przecław do miast na prawie niemieckim dotyczy 1419 r. Już w XII w. potwierdzone jest istnienie kościoła w Przecławiu, co pozwala przypuszczać, że osada powstała tu znacznie wcześniej.
Teren gminy Przecław jest mało zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni, większość jej obszaru charakteryzuje się krajobrazem równinnym, który urozmaicają lokalne wały wydmowe porośnięte lasami. Największą rzeką gminy Przecław jest Wisłoka, przepływająca przez środek gminy z południa na północ i uchodząca do Wisły. Lasy pokrywają ponad 42% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne występują we wschodniej części gminy i należą do Okręgu Puszczy Sandomierskiej.
Na terenie gminy istnieją rezerwaty: „Bagno Przecławskie” utworzony w 1979 roku w celu zachowania roślinności torfowej, który obejmuje powierzchnię 25,58 ha z czego ochroną ścisłą objęto 9 ha. Kolejnym jest rezerwat przyrody „Końskie Błota” zajmujący obszar o powierzchni 20,20 ha.
Położenie komunikacyjne gminy Przecław jest dosyć korzystne. Podstawowy układ komunikacyjny w gminie tworzą drogi powiatowe oraz drogi wojewódzkie: nr 985 Nagnajów –Mielec –Dębica, nr 986 Tuszyma –Ropczyce –Wiśniowa. Ze względu na położenie i bliskość Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park w Mielcu gmina stanowi doskonałe zaplecze mieszkaniowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Gmina Przecław nakierowana jest na rozwój, jako miejsce przyjazne dla wszystkich bez względu na wiek. Może pochwalić się nowoczesnym budynkiem Domu Kultury, oferującym gamę różnorodnych zajęć, m.in. muzycznych, plastycznych, tanecznych. Organizowane są jarmarki, wystawy miejscowych twórców ludowych, koncerty, występy i spektakle.
Motorem rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego gminy są szczególnie fundusze zewnętrzne. Gmina prowadzi ustawicznie działania modernizujące i wzbogacające infrastrukturę techniczną oraz tworzy przyjazny klimat do rozwoju przedsiębiorczości.

Galeria

Gmina Przecław Gmina Przecław Gmina Przecław Gmina Przecław

Lokalizacja