Gmina Radymno Powiat jarosławski, gmina wiejska

Herb Gmina Radymno
 • Wójt: Bogdan Szylar
 • Przewodniczący Rady: Jan Fusiek
 • Powierzchnia Gminy: 182,2 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 11 442
 • • gęstość: 62,80 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Bogdan Szylar
 • Sekretarz Gminy: Beata Gałęza
 • Skarbnik Gminy: Lucyna Piruta
 • Przewodniczący Rady: Jan Fusiek
 • Zastępca: Arkadiusz Tomaszewski, Józef Blok
 • Radni Gminy:
 • Józef Blok, Ryszard Bocian, Jan Fusiek, Tadeusz Grendus, Ewa Jaromi - Świerk, Małgorzata Lichwa, Piotr Łohin, Anna Niećko, Krzysztof Niedział, Tadeusz Pałka, Paweł Siara, Janusz Skrzyszewski, Artur Styrczula, Józef Szlag, Arkadiusz Tomaszewski
 • Uwagi:
 • Sekretarz Urzędu Gminy:
  do 11 luty 2020 - Krystyna Krzemińska
  od 18 maja 2020 - Beata Gałęza
  Proszę o uwzględnienie wszystkich zmian, tak aby były widoczne w publikacji...

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Duńkowice, Grabowiec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Młyny, Nienowice, Ostrów, Piaski, Skołoszów, Sośnica, Sośnica-Brzeg, Święte, Zaleska Wola, Zabłotce, Zamojsce

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Radymno usytuowana jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego w powiecie Jarosławskim. Jej wschodnia granica stanowi granicę Polski, a zarazem Unii Europejskiej z Ukrainą na długości ok. 21 km. Jako Gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r i zajmuje południowo – wschodnią część powiatu jarosławskiego, na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny Dolnego Sanu. Powierzchnia ogólna to ponad 182 km2, i jest drugą w powiecie pod względem wielkości, jak również zamieszkującej ludności.
Gmina Radymno jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne stanowią ok. 74% jej obszaru, natomiast 18% stanowią obszary leśne. Na jej obszarze zarejestrowanych jest 328 podmiotów gospodarczych, które w większości działają w branży remontowo – budowlanej i usługowo – handlowej. Dużą rolę odgrywa również przemysł wydobywczy złóż minerałów kruszywa i piasku.
Przez teren Gminy przebiegają główne szlaki komunikacyjne drogowe o charakterze międzynarodowym, jak również krajowym, a także linia kolejowa.
Gminę Radymno charakteryzuje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, żyzne gleby, udokumentowane zasoby naturalne, czyste środowisko, wolne tereny pod inwestycje.

Galeria

Gmina Radymno Gmina Radymno Gmina Radymno Gmina Radymno

Lokalizacja