Gmina Stary Dzików Powiat lubaczowski, gmina wiejska

Herb Gmina Stary Dzików
 • Wójt: Tomasz Jabłoński
 • Przewodniczący Rady: Bogdan  Ozimek
 • Powierzchnia Gminy: 155,77 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 4 360
 • • gęstość: 27,99 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Tomasz JabłońskiTomasz Jabłoński
 • Wójt: Tomasz Jabłoński
 • Sekretarz Gminy: Marek  Buczko
 • Skarbnik Gminy: Katarzyna Maksymowicz
Przewodniczący Rady: Bogdan OzimekBogdan Ozimek
 • Przewodniczący Rady: Bogdan  Ozimek
 • Zastępca: Eugeniusz Kantor, Tadeusz Szczepanek
 • Radni Gminy:
 • Bogdan Ozimek, Eugeniusz Kantor, Tadeusz Szczepanek, Ryszard Maciejak, Józef Goraj, Teresa Goraj, Tadeusz Grzebiennik, Rafał Kusina, Andrzej Nieckarz, Józef Nieckarz, Leszek Rusinek, Zdzisław Szczepanek, Halina Trybuszek, Tomasz Witko, Stanisław Zając

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Stary Dzików: Tadeusz Grzebiennik, Nowy Dzików: Janusz Peszko, Cewków: Jan Wach, Moszczanica: Bożena Stachów, Ułazów: Franciszek Pokrywka,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jej północna granica jest jednocześnie granicą województwa.
Teren gminy Stary Dzików charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Powierzchnię 6650 ha, tj. 42,7 % powierzchni gminy zajmują lasy. Przeważnie są to drzewostany sosnowe lite i mieszane w których spotykamy wszystkie krajowe gatunki drzew.
Duża ilość lasów oraz peryferyjne położenie w stosunku do skupisk przemysłowych spowodowały, że gmina obok wysokich walorów krajobrazowych posiada doskonały mikroklimat oraz czyste środowisko.
Na terenie Gminy Stary Dzików zlokalizowanych jest wiele obiektów zabytkowych o unikalnej wartości kulturowej i historycznej. W każdej miejscowości gminy Stary Dzików znajdują się ciekawe zabytki architektury drewnianej i murowanej pochodzącej z XVIII-XX wieku.
Najcenniejsze zabytki kulturowe gminy znajdują się w Starym Dzikowie. Jest to kościół p.w. św. Trójcy z 1781 r. i cerkiew greko-katolicka p.w. św. Dymitra z 1904r. wraz z murowaną dzwonnicą.
Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy znajduje się w centrum wsi Stary Dzików. Wzniesiony został w 1781r. z fundacji Adama Czartoryskiego. W 1896 r. świątynia została odrestaurowana w 1937r. rozbudowana poprzez dodanie transeptu a następnie w 1975r. odnowiona.
Nieopodal znajduje się cerkiew greko-katolicka p.w. św. Dymitra Męczennika, murowana, zbudowana w 1904 r. w stylu neobizantyjskim. Z wyposażenia cerkwi zachowały się jedynie fragmenty dawnego wystroju, które są zabezpieczone w zbiorach muzealnych należą do nich m.in. wykonane w latach 1906-1911 ikony tworzące niegdyś ścianę ikonostasową.
W styczniu 2007 r. w cerkwi w Starym Dzikowie były realizowane sceny do filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Cerkiew stała się dla potrzeb filmu sowieckim obozem w Kozielsku, w którym Rosjanie przetrzymywali polskich oficerów przed egzekucją. Do dziś we wnętrzu cerkwi znajdują się unikalne w skali kraju dekoracje filmowe i część scenografii.

Galeria

Gmina Stary Dzików Gmina Stary Dzików Gmina Stary Dzików Gmina Stary Dzików Gmina Stary Dzików

Lokalizacja