Gmina Pawłosiów Powiat jarosławski, gmina wiejska

Herb Gmina Pawłosiów
 • Wójt: Mariusz Reń
 • Przewodniczący Rady: Marian Maciałek
 • Powierzchnia Gminy: 47,49 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 8 582
 • • gęstość: 180,71 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Mariusz Reń
 • Sekretarz Gminy: Joanna Tomaszewska
 • Skarbnik Gminy: Eugeniusz Piasecki
 • Przewodniczący Rady: Marian Maciałek
 • Zastępca: Łucja Kasperska, Marta Szumińska
 • Radni Gminy:
 • Ireneusz Baran, Krzysztof Drapała, Paweł Goń, Damian Jędruchów, Grzegorz Misiąg, Lesław Nowosiad, Stanisław Nowosiad, Stanisław Przewrocki, Jan Słoma, Dariusz Suchy, Marek Tomaszewski, Tadeusz Trubas

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Cieszacin Mały: Dorota Socha, Cieszacin Wielki: Edward Ciechuń, Kidałowice: Stanisław Grabas, Maleniska: Zofia Krajnik, Ożańsk: Grzegorz Jamroży, Pawłosiów: Marian Maciałek, Szczytna: Ewelina Kucab - Górska, Tywonia: Grzegorz Misiąg, Widna Góra: Grzegorz Drąg, Wierzbna: Zbigniew Warański

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Pawłosiów ma charakter gminy wiejskiej. Położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie jarosławskim. W skład Gminy wchodzi 10 sołectw. Środowisko florystyczne gminy jest urozmaicone, głównymi jego elementami są użytki rolne, lasy, zbiorowiska łąkowe i wodne.
Gmina Pawłosiów pochwalić się może zrealizowanymi zadaniami mającymi na celu rozwój gminy. Można tutaj wymienić: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz kilkunastu przepompowni ścieków, budowę nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK, modernizację infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia ulicznego, termomodernizację placówek oświatowych, budowę i modernizację obiektów sportowych, modernizację remiz strażackich, budowę i przebudowę domów kultury, budowę altan tanecznych, placów zabaw i siłowni terenowych.

Galeria

Gmina Pawłosiów Gmina Pawłosiów Gmina Pawłosiów Gmina Pawłosiów Gmina Pawłosiów

Lokalizacja