Gmina Rymanów Powiat krośnieński, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Rymanów
 • Burmistrz: Wojciech Farbaniec
 • Zastępca: Grzegorz Wołczański
 • Przewodniczący Rady: Andrzej  Pitrus
 • Powierzchnia Gminy: 166.666 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 15 982
 • • gęstość: 95,89 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Burmistrz: Wojciech Farbaniec
 • Zastępca: Grzegorz Wołczański
 • Sekretarz Gminy: Marek Penar
 • Skarbnik Gminy: Bernarda  Łożańska
 • Przewodniczący Rady: Andrzej  Pitrus
 • Zastępca: Kazimierz Kielar, Grażyna Skolarczyk
 • Radni Gminy:
 • Dariusz Bek, Bronisław Bruk, Krzysztof Buczek, Krzysztof Guzylak, Kazimierz Kielar, Józef Kijowski, Jan Łabuda, Mateusz Polański, Tomasz Rajnik, Grażyna Skolarczyk, Adam Szybka, Ignacy Śliwka, Jan Tomkiewicz, Czesław Szajna

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Sołectwa:, Bałucianka, Bzianka, Deszno, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin, Łazy, Milcza, Posada Górna, Puławy, Sieniawa, Wisłoczek, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Zmysłówka, Osiedla:, Rymanów nr 1, Rymanów nr 2, Rymanów-Zdrój,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Rymanów jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, powiecie krośnieńskim. Siedzibą gminy jest miasto Rymanów. Gmina zajmuje powierzchnię 166.666 ha w tym użytków rolnych jest 9.234 ha, co stanowi 55,41 %. Powierzchnia gruntów leśnych wynosi 6.152 ha, co stanowi 36,92%, natomiast gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych 420 ha tj. 2,52%. Powierzchnia gruntów pod wodami wynosi 223 ha, co stanowi 0,02%. Pozostałe grunty to grunty zabudowane i zurbanizowane, nieużytki oraz użytki ekologiczne, ich powierzchnia wynosi 632 ha, co stanowi 3,79%. Teren Gminy Rymanów położony jest na Wzgórzach Rymanowskich niewysokich ale malowniczych, kopulastych górach pokrytych lasem lub śródleśnymi polanami. Najwyższy szczyt w gminie to Jawornik (761 m n.p.m.). Najczęściej odwiedzane przez turystów szczyty to Mogiła, Sucha Góra czy Dział nad Rymanowem-Zdrojem, osiągające wysokości ponad 600 m n.p.m. Wysokości względne dochodzą do ok. 300 m, co bardzo sprzyja wędrówkom i spacerom. Ze wzgórz niezalesionych roztaczają się piękne widoki na okolicę. Na południe od miasta położony jest teren Uzdrowiska w dolinie Taboru, wśród gór, które od wschodu osiągają wysokość 668 m n.p.m. Uzdrowisko leży na pograniczu dwóch różniących się krajobrazowo mezoregionów karpackich: Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego, w dolinie rzeki Tabor i jej prawego dopływu – Czarnego Potoku, na wysokości od 360 do 390 m n.p.m.
Drogi, mosty, oświetlenie uliczne, chodniki, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, place zabaw i siłownie plenerowe, boiska sportowe, remonty remiz strażackich oraz zakupy sprzętu dla jednostek OSP, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowa obiektu internatu i szkoły muzycznej, remont strzelnicy sportowej oraz oddany niedawno do użytku nowy amfiteatr w Rymanowie-Zdroju - to tylko niektóre z zadań już realizowanych w mijających kadencjach.
Rozpoczęte są już nowe zapowiadane i oczekiwane zadania inwestycyjne, na które Gmina Rymanów otrzymała dofinansowanie tj. budowa basenu w Rymanowie - Zdroju, budowa nowego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, żłobka w przyziemiu budynku szkoły w Rymanowie oraz domu ludowego w Puławach. Opracowana jest dokumentacja projektowa m.in. na budowę szkoły w Sieniawie, remonty i budowę stadionów oraz szatni sportowych; w Rymanowie, Klimkówce, Głębokiem i Sieniawie, rozbudowę sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego oraz innych inwestycji celu publicznego. Ważnym projektem jest Rewitalizacja Rynku w Rymanowie. Gmina Rymanów wciąż stawia na rozwój infrastruktury w każdym sołectwie.

Galeria

Gmina Rymanów Gmina Rymanów Gmina Rymanów Gmina Rymanów

Lokalizacja