Gmina Grębów Powiat tarnobrzeski, gmina wiejska

Herb Gmina Grębów
 • Wójt: Kazimierz Skóra
 • Zastępca: Robert Pędziwiatr
 • Przewodniczący Rady: Jerzy  Drewniak
 • Powierzchnia Gminy: 186,3 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 9 974
 • • gęstość: 53,54 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Kazimierz Skóra
 • Zastępca: Robert Pędziwiatr
 • Sekretarz Gminy: Lidia  Jurek
 • Skarbnik Gminy: Grażyna  Ożga
 • Przewodniczący Rady: Jerzy  Drewniak
 • Zastępca: Ryszard Rębisz
 • Radni Gminy:
 • Artur Barnaś, Juliusz Blicharczyk, Marek Dul, Zygmunt Grębowiec, Jan Janeczko, Hubert Klubek, Ryszard Korczak, Edward Kułaga, Janusz Nieradka, Danuta Rak, Andrzej Rutyna, Zbigniew Śnieżyński, Franciszek Wójcik
 • Uwagi:
 • Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy z Grażyna Ożga (do 30.04.2019 r.) na Renata Wilk (od 01.05.2019 r.)

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Grębów: Mieczysław Rak, Grębów- Zapolednik: Jan Janeczko, Jamnica: Bogdan Stec, Krawce: Jan Matyka, Poręby Furmańskie: Danuta Rak, Stale: Franciszek Wójcik, Wydrza: Mieczysław Bernat, Zabrnie: Alina Czerniec, Żupawa: Stanisław Wolak,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Grębów położona jest w północnej części woj.podkarpackiego
i zajmuje powierzchnię ok. 18628 ha. Mając na celu ciągły rozwój pozyskuje fundusze unijne, które mają istotny i pozytywny wpływ oraz są szansą na przyspieszenie procesów rozwoju naszego regionu. Dzięki wielu inwestycjom, gmina staje się nowocześniejsza i przyjazna dla mieszkańców.

Do najważniejszych inwestycji należą:
•„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”
•„Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski”
•„Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie”
•„Nowe miejsca i ciekawe zajęcia w Przedszkolu Grębów”
•„Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie”
•„Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”

Wszelkie podejmowane działania, przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, pozwalają wyrównywać szanse edukacyjne jak również promują aktywny i zdrowy styl życia.

Galeria

Gmina Grębów Gmina Grębów Gmina Grębów Gmina Grębów Gmina Grębów Gmina Grębów

Lokalizacja