Gmina Rokietnica Powiat jarosławski, gmina wiejska

Herb Gmina Rokietnica
 • Wójt: Witold  Szajny
 • Zastępca: brak
 • Przewodniczący Rady: Edward Jakubas
 • Powierzchnia Gminy: 57,35 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 4 545
 • • gęstość: 79,25 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Witold  Szajny
 • Zastępca: brak
 • Sekretarz Gminy: Władysław Skupień
 • Skarbnik Gminy: Magdalena Skupień-Jurkiewicz
 • Przewodniczący Rady: Edward Jakubas
 • Zastępca: Wojtowicz Kazimierz, Kijanka Wacław
 • Radni Gminy:
 • Lotycz Stanisław, Mazurek Marian, Kuźma Piotr, Rogała Zbigniew, Twardy Tomasz, Warzocha Ryszard, Skupień Janusz, Niemczycki Dariusz, Koniuszy Wiesław, Sykała Józef, Kijanka Józef, Stec Ryszard

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

W skład Gminy Rokietnica wchodzi 5 sołectw:, Sołectwo Rokietnica - sołtys Andrzej Wota, Sołectwo Rokietnica Wola - Sołtys Agnieszka Wota, Sołectwo Tuligłowy - Sołtys Marian Mazurek, Sołectwo Tapin - Sołtys Edward Balicki, Sołectwo Czelatyce - Sołtys Wacław Kijanka

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Rokietnica jest gminą typowo rolniczą. Położona jest w tzw. Regionie Kotliny Sandomierskiej i subregionu zwanego Pogórzem Karpackim w części Pogórza Przemysko – Dynowskiego. Południową część gminy obejmują kompleksy leśne bogate w grzyby i wiele gatunków zwierząt. Słabe uprzemysłowienie naszego regionu a dostęp do dużych zasobów leśnych pozwala mieszkańcom oddychać świeżym powietrzem. Zamiast dymiących fabrycznych kominów można u nas poczuć woń lasu, kwitnącego bzu, maciejki czy jaśminu. Gmina Rokietnica posiada pełną infrastrukturę techniczną. Każde sołectwo jest zgazyfikowane, skanalizowane. Istotnym atutem gminy jest dobrze utrzymana sieć dróg. Gmina Rokietnica promuje i wspiera działania, podejmowane w celu poprawy warunków życia ludności poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego. Dzięki realizacji projektu ,,Eko-Energia Gminy Rokietnica" zostało dostarczonych i zamontowanych 13 sztuk kotłów na biomasę do ogrzewania budynków, 203 zestawy instalacji kolektorów słonecznych, 92 zestawy instalacji fotowoltaicznej, 14 pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach. W ramach realizacji projektu ,,OZE na obiektach użyteczności publicznej na ternie gminy Rokietnica" zostało zamontowanych 8 zestawów instalacji fotowoltaicznej. Gmina realizuje programy mające na celu utylizacje produktów zawierających azbest. Na terenie gminy intensywnie rozwija się rolnictwo ekologiczne. Gmina posiada idealne warunki techniczne i kulturalne do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Rokietnica to gmina atrakcyjna pod względem agroturystyki i rolnictwa, o dużych walorach rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Gmina posiada możliwości wielorakiego działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Galeria

Gmina Gmina Rokietnica Gmina Gmina Rokietnica Gmina Gmina Rokietnica Gmina Gmina Rokietnica Gmina Gmina Rokietnica

Lokalizacja