Gmina Dubiecko Powiat przemyski, gmina wiejska

Herb Gmina Dubiecko
 • Wójt: Jacek Grzegorzak
 • Zastępca: Nie dotyczy
 • Przewodniczący Rady: Jerzy Brożyna
 • Powierzchnia Gminy: 154,3 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 9 392
 • • gęstość: 60,87 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Jacek Grzegorzak
 • Zastępca: Nie dotyczy
 • Sekretarz Gminy: Andrzej  Szałyga
 • Skarbnik Gminy: Katarzyna  Makarska
 • Przewodniczący Rady: Jerzy Brożyna
 • Zastępca: Agata Chrobak, Zygmunt Dziaczyński
 • Radni Gminy:
 • Marek Blecharczyk, Jerzy Brożyna, Agata Chrobak, Zygmunt Dziaczyński, Ryszard Fik, Ryszard Frańczak, Jacek Hendzel, Józef Janowski, Helena Kałwak–Bochnacka, Mariusz Lubelski, Ryszarda Makuch, Zygmunt Szczygieł, Marek Ślimak, Zdzisław Tereszczak, Maria Wiśniowska,
 • Uwagi:
 • Nastąpiła zmiana skarbnika

  Irena król Skarbnik do dnia 20 kwietnia 2020r.
  Katarzyna Makarska Skarbnik od dnia 20 kwietnia 2020r.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Łączki, Nienadowa, Piątkowa, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, Śliwnica, Tarnawka, Winne-Podbukowina, Wybrzeże, Załazek,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Dubiecko rozciąga się pośród malowniczych wzgórz Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, w granicach rozległej prowincji Karpat i Podkarpacia, w podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich w obrębie makroregionu Pogórza Środkowobeskidzkiego. Jest jedną z największych obszarowo gmin powiatu przemyskiego.
Obszar gminy podzielony jest na 17 sołectw: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Łączki, Nienadowa, Piątkowa, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, Śliwnica, Tarnawka, Winne-Podbukowina, Wybrzeże, Załazek.
Teren gminy w całości zawiera się w obszarach chronionych tj.: Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszaru Natura 2000. Teren jest pagórkowaty, a wzniesienia przekraczają 400 m n.p.m. Najwyższez nich, Łubienka, wznosi się na wysokość 449 m n.p.m. Niewątpliwymi atrakcjami przyrodniczymi są: rezerwat torfowiskowy „Broduszurki” utworzony w 1995 r. zajmujący powierzchnię 25,91 ha oraz rezerwat przyrody „Kozigarb”, o powierzchni 33,3 ha, utworzony w 2012 roku. Ponadto przez gminę przepływa jedna z najbardziej pięknych i czystych polskich rzek - San.
Ziemia dubiecka obfituje nie tylko bogactwem przyrodniczym, ale i historycznym. Zabytki wkomponowane w malowniczy krajobraz stwarzają bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki. Dubiecko jest miejscem urodzin Księcia Poetów Polskich - Ignacego Krasickiego oraz jednego z największych awanturników Rzeczypospolitej szlacheckiej - Stanisława Stadnickiego, zwanego też „Diabłem Łańcuckim”.
Na Zamku w Dubiecku powstała królowa kolęd polskich „Bóg się rodzi”. W Kresowym Domu Sztuki w  Dubiecku podziwiać można m.in. wystawy dzieł międzynarodowych artystów. W Dubiecku znajduje się również prywatne muzeum skamieniałości z ciekawymi eksponatami pochodzącymi z naszego terenu. W miejscowości Nienadowa znajduje się zespół dworsko-parkowy, w którym przebywał i tworzył swoje utwory Aleksander Fredro. Nie sposób pominąć XVIII - wiecznych drewnianych perełek gminy tj. modrzewiowego kościoła w Bachórcui cerkwi w Piątkowej.
Ponadto niewątpliwą atrakcją są wiszące kładki nad Sanem w miejscowościach Wybrzeże i Słonne. Piękna dolina Sanu oraz widoki Pogórza Dynowskiego zachęcają do uprawiania rozmaitych form turystyki. Przez Gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i kajakowy. Co roku odbywają się „Dni Gminy Dubiecko”, dożynki, sobótki nad Sanem, międzynarodowy plener malarski w Słonnem oraz różne koncerty.
Gmina Dubiecko nastawiona jest na rozwój, w związku z tym prowadzi inwestycje poprawiające jakość infrastruktury gminnej, w tym dróg, mostów, świetlic wiejskich, zabytków, szkół. Dokonuje rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, tworzy miejsca do aktywnego wypoczynku np. place zabaw, plenerowe siłownie, itp.
Gmina Dubiecko posiada nawiązaną współpracę zagraniczną z Merostwem Azy-Le-Rideau oraz Chelle we Francji, Gminą Smilno na Słowacji oraz Gminą Zimna Woda na Ukrainie.
Gmina Dubiecko w roku 2020 pomyślnie przeszła procedurę odzyskania praw miejskich przez Dubiecko, które z dniem 1 stycznia 2021r. stanie się jedynym miastem na terenie powiatu przemyskiego.

Galeria

Gmina Gmina Dubiecko Gmina Gmina Dubiecko Gmina Gmina Dubiecko Gmina Gmina Dubiecko

Lokalizacja