Gmina Bojanów Powiat stalowowolski, gmina wiejska

Herb Gmina Bojanów
 • Wójt: Sławomir Serafin
 • Zastępca: Zofia Kruk
 • Przewodniczący Rady: Emil Bieleń
 • Powierzchnia Gminy: 179,3 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 661
 • • gęstość: 42,73 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Sławomir SerafinSławomir Serafin
 • Wójt: Sławomir Serafin
 • Zastępca: Zofia Kruk
 • Sekretarz Gminy: Agnieszka Kobylarz
 • Skarbnik Gminy: Beata Stolarz
Przewodniczący Rady: Emil BieleńEmil Bieleń
 • Przewodniczący Rady: Emil Bieleń
 • Zastępca: Michał Kotwica
 • Radni Gminy:
 • Jan Puzio, Krzysztof Magdziak, Łukasz Szczęch, Marta Burek, Marek Lesiczka, Krzysztof Bednarczyk, Józef Grabiec, Zbigniew Marut, Monika Iwaszczuk, Wojciech Żak, Mieczysław Sasiela, Jerzy Pasek, Tadeusz Turek

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Ruda: Stanisław Adamus, Kołodzieje: Andrzej Bartman, Przyszów: Teresa Tonderys, Maziarnia: Zbigniew Serafin, Laski: Dariusz Marut, Kozły-Załęże: Marian Tatara, Korabina: Piotr Delekta, Gwoździec: Ewelina Piskorowska, Cisów Las: Józef Puzio, Burdze: Wiesław Bałka, Bojanów za Rzeką: Sławomir Sudoł, Bojanów: Zygmunt Kotwica, Stany: Jan Kudłacik

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Położona w środkowej części Kotliny Sandomierskiej na styku Równiny Tarnobrzeskiej i Płaskowyżu Kolbuszowskiego, gmina Bojanów oprócz cennych walorów przyrodniczych, do których niewątpliwie zaliczyć należy naturalne i nieskażone środowisko, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, która wpływa na komfort życia mieszkańców, jak również zachęca do inwestowania oraz osiedlania się na jej terenie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat udało stworzyć się na terenie gminy Bojanów nie tylko dobre miejsce do życia, ale również do spędzania wolnego czasu.

Obecnie na terenie gminy dostępnych jest 17 nowoczesnych otwartych stref aktywności, w skład których wchodzą: place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefy relaksu z urządzeniami do gry w piłkarzyki, chińczyka czy szachy, a w miejscowościach Laski i Stany najmłodsi mogą korzystać z mini parków linowych.

Dość dużą atrakcją i nowością jest pole do minigolfa, które znajduje się w pobliżu łowiska wędkarskiego w Stanach. Boisko ma powierzchnię ok. 20 arów i zawiera 12 pól do gry, które pokryte są nawierzchnią ze sztucznej trawy. A dla najmłodszych w sąsiedztwie boiska znajduje się łagodny stok do zjazdów na sankach oraz innych białych szaleństw zimowych. Miłośnicy wędkowania mogą uprawiać swoje hobby dzięki powstałym na terenie gminy Bojanów na przestrzeni ostatnich lat łowiskom wędkarskim w miejscowościach Stany i Kołodzieje.

Gmina Bojanów posiada również nowoczesną i bezpieczną bazę sportową. W sumie na jej terenie znajduje się 7 boisk wielofunkcyjnych, jeden orlik lekkoatletyczny w Przyszowie i pełnowymiarowa hala sportowa w Przyszowie oraz oddany do użytkowania w 2018 roku kompleks lekkoatletyczny w Stanach spełniający wszystkie wymagania MSiT, na który składają się bieżnia okrężna 4-torowej o dł. 400 m oraz bieżnia prosta 6-torowa o długości 130 m, boisko piłkarskie o wym. 60x100 m z murawą naturalną, rzutnia do pchnięcia kulą skocznia do skoku w dal i wzwyż oraz zaplecze sportowe.

W miejscowości Stany w sąsiedztwie kompleksu lekkoatletycznego, boiska do minigolfa oraz łowiska wędkarskiego w trakcie budowy jest pełnowymiarowa hala sportowa wraz z pływalnią przyszkolną. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Sportowa Polska” Ministerstwa Sportu i Turystyki, a planowany termin oddania do użytkowania tej inwestycji to czerwiec 2021 r.

Już w październiku 2020 r. dobiegną końca prace przy zagospodarowaniu starorzecza w miejscowości Przyszów. W efekcie przedsięwzięcia na obszarze prawie 4 ha powstanie urokliwe miejsce do spędzania czasu wolnego ze zbiornikiem w kształcie „węża” o długości prawie 1,5 km i szerokości od 8 do 56 m wraz z infrastrukturą rekreacyjną: ciągiem pieszo-rowerowym, drewnianym pomostem, wiatami, stołami, miejscem do grillowania.
Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął Pan Sławomir Serafin po objęciu funkcji Wójta Gminy Bojanów było zlecenie w 2007 roku opracowania dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości znajdujących się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków tj. Stanów i Bojanowa wraz z koncepcją włączenia pozostałych miejscowości z terenu gminy do zaprojektowanego systemu. Dziś na gminie wykonanych jest ponad 72 km sieci sanitarnej, na realizację kolejnych prawie 30 km zostały podpisane umowy, a gmina jest w posiadaniu pozwolenia na budowę kolejnych kilkudziesięciu. Tego efektu nie udałoby się osiągnąć gdyby nie skuteczność w sięganiu po środki z budżetu Unii Europejskiej. W ramach dostępnych naborów o dofinansowanie unijne na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gmina Bojanów pozyskała łącznie niebagatelną kwotę prawie 15 mln zł. Środki UE pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkie duże zadania realizowane są ze wsparciem dofinansowania zewnętrznego, które wynosi:
Prawie 2 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z PROW 2014-2020
Ponad 4 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej z basenem szkolnym
Ponad 1 mln zł z RPO WP na projekty szkolne, dzięki którym doposażamy szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie i laboratorium szkolne oraz pomoce dydaktyczne
Ponad 1 mln zł z RPO WP na Zagospodarowanie starorzecza Łęgu w Przyszowie
Ponad 1,8 mln z RPO WP na Dom Opieki Dziennej w Maziarni

Na częściowe sfinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej zostanie przeznaczona kwota 2,2 mln zł z odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat 2007-2011 pn. Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Stany wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stany i Bojanów.

W trakcie ostatnich trzech kadencji samorządu gmina Bojanów pozyskała łącznie kwotę przekraczającą 41 mln zł.

Galeria

Gmina Bojanów Gmina Bojanów Gmina Bojanów Gmina Bojanów Gmina Bojanów Gmina Bojanów

Lokalizacja