Gmina Nisko Powiat niżański, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Nisko
 • Burmistrz: Waldemar  Ślusarczyk
 • Zastępca: Zbigniew Kotuła
 • Przewodniczący Rady: Marcin  Folta
 • Powierzchnia Gminy: 142 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 22 010
 • • gęstość: 155,00 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Burmistrz: Waldemar  Ślusarczyk
 • Zastępca: Zbigniew Kotuła
 • Sekretarz Gminy: Małgorzata  Jakubów
 • Skarbnik Gminy: Maria  Nabrzeska
 • Przewodniczący Rady: Marcin  Folta
 • Zastępca: Adam Madej, Marek Pachla
 • Radni Gminy:
 • Marek Beer, Grzegorz Bis, Grzegorz Błądek, Błażej Borowiec, Sławomir Czwal, Adam Drąg, Marcin Folta, Stanisław Jaskot, Konrad Krzyżak, Bogusław Lechociński, Adam Madej, Agnieszka Nicałek, Katarzyna Ożóg, Marek Pachla, Barbara Potocka, Andrzej Sądej, Józef Sroka, Ryszard Sroka, Krzysztof Tabian, Paweł Tofil, Tadeusz Wolak

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Kończyce - Jan Nykiel, Racławice - Piotr Pachla, Nowa Wieś - Mariusz Juśko, Nowosielec - Grzegorz Bednarz, Wolina - Danuta Wytrzęś, Zarzecze - Stanisław Pliszka,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina i Miasto
Nisko
Współczesne Nisko jest piętnastotysięcznym miastem zajmującym obszar 70 km2. Prawa miejskie uzyskało 20 października 1933r. W granicach administracyjnych Gminy Nisko znajduje się sześć sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze. Gminę zamieszkuje ponad 22 tysiące mieszkańców. Na terenie miasta działają wszystkie instytucje związane z funkcjonowaniem powiatu.
Możliwość pozyskania funduszy europejskich pozwoliła zrealizować kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje z zakresu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, infrastruktury drogowej, poprawy bazy rekreacyjno – sportowej i kulturalnej oraz zmiany wizerunku miasta.
W mieście i sołectwach gminy powstały centra sportowe z boiskami, placami zabaw, kortami tenisowymi i siłowniami terenowymi, tworzone są ścieżki rowerowe i piesze. Przy zbiorniku retencyjnym, na którym wielokrotnie organizowano regaty żeglarskie, planuje się kąpielisko wraz z zapleczem rekreacyjno - gastronomicznym.
Zrewitalizowany Park Miejski z amfiteatrem, siłownią dla dorosłych, placem zabaw, pętlą dla rolkarzy i małą architekturą jest miejscem wydarzeń kulturalnych, wypoczynku i rekreacji.
Odnowione centrum Niska z rzeźbą Hrabiny Resseguier, fontanną i kwiatowymi klombami skłaniają do zadumy nad historią miasta.
W mieście funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której swoje zakłady prowadzi Grupa Armatura Kraków.
Życie kulturalne mieszkańców skupia się w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” i podległych mu filiach w sołectwach: Zarzecze i Nowosielec. Czytelnictwo upowszechnia Biblioteka Miejska w Nisku i jej oddziały w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu.
Nisko prowadzi współpracę na zasadzie partnerstwa miast z czterema zagranicznymi miejscowościami: Gorodok (Ukraina), Hecklingen (Niemcy), Fehérgyarmat (Węgry), Semerovo (Słowacja).

Galeria

Gmina Nisko Gmina Nisko Gmina Nisko Gmina Nisko Gmina Nisko Gmina Nisko

Lokalizacja