Gmina Majdan Królewski Powiat kolbuszowski, gmina wiejska

Herb Gmina Majdan Królewski
 • Wójt: Jerzy  Wilk
 • Zastępca: Janina Wójtowicz
 • Przewodniczący Rady: Waldemar Kamiński
 • Powierzchnia Gminy: 155,2 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 10 038
 • • gęstość: 64,68 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Jerzy WilkJerzy Wilk
 • Wójt: Jerzy  Wilk
 • Zastępca: Janina Wójtowicz
 • Sekretarz Gminy: Janina Wójtowicz
 • Skarbnik Gminy: Małgorzata Letniowska
Przewodniczący Rady: Waldemar KamińskiWaldemar Kamiński
 • Przewodniczący Rady: Waldemar Kamiński
 • Zastępca: Anna Trawińska
 • Radni Gminy:
 • Waldemar Kamiński, Anna Franciszka Trawińska, Stanisław Cham, Ryszard Deptuch, Krzysztof Drozdowski, Leszek Franuszkiewicz, Mariola Kopeć, Kazimierz Kozdęba, Tomasz Kozioł, Janusz Mazgaj, Stec Roman, Lesław Tereszkiewicz, Kazimierz Wilk, Mariusz Wołosz, Wojciech Wołosz,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Majdan Królewski: Elżbieta Wolan,, Brzostowa Góra: Irena Krystel,, Huta Komorowska: Henryk Hałka,, Komorów: Jolanta Baracz,, Krzątka: Stanisław Kopeć,, Rusinów: Stanisław Magda,, Wola Rusinowska: Ryszard Deptuch

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Majdan Królewski leży na Płaskowyżu Kolbuszowskim jako zwarta część Kotliny Sandomierskiej. Jest jedną z sześciu gmin, a drugą co do wielkości, powiatu kolbuszowskiego. Ma dogodne połączenia komunikacyjne; drogę krajową Rzeszów-Radom i wojewódzką Nisko-Baranów Sandomierski–Łoniów oraz połączenie kolejowe Rzeszów-Ocice na trasie do Warszawy. Bogactwem gminy są lasy Puszczy Sandomierskiej. Na uwagę zasługuje barokowy kościół, z licznymi rzeźbami i piękną polichromią oraz Muzeum im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Wzbogacana jest oferta sportowo–rekreacyjna; polecamy ścieżkę edukacyjną oraz szlaki pieszo rowerowe, place zabaw, obiekty sportowe, w sezonie zimowym lodowisko. Animatorem działalności kulturalnej jest Ośrodek Kultury i Biblioteka oraz Koła Gospodyń i Stowarzyszenia. Gmina posiada dobrze utrzymane i wyposażone obiekty edukacyjne. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna: wodociągi-własne ujęcie wody , kanalizacja-dwie oczyszczalnie, drogi, sprzyjają budownictwu jednorodzinnemu. Priorytetem Gminy jest dalsza budowa infrastruktury drogowej, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, wyposażenie obiektów gminnych w instalacje OZE

Galeria

Gmina Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski

Lokalizacja