Gmina Komańcza Powiat sanocki, gmina wiejska

Herb Gmina Komańcza
 • Wójt: Roman Bzdyk
 • Zastępca: Paweł Rysz od 01.02.2019 r.
 • Przewodniczący Rady: Adam  Pasiniewicz
 • Powierzchnia Gminy: 388 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 4 621
 • • gęstość: 11,91 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Roman Bzdyk
 • Zastępca: Paweł Rysz od 01.02.2019 r.
 • Sekretarz Gminy: Jerzy Krysiak
 • Skarbnik Gminy: Katarzyna Rzepka
 • Przewodniczący Rady: Adam  Pasiniewicz
 • Zastępca: Paweł Kurinka
 • Radni Gminy:
 • Roman Antosz, Halina Dąbrowska, Jarosław Dołżycki, Anna Duda, Kazimierz Hnat, Joanna Jarosz, Włodzimierz Kopylec, Wiesław Milasz, Joanna Mokrzycka, Roman Orzechowski, Andrzej Perun, Robert Piechocki, Piotr Trzaska
 • Uwagi:
 • Sekretarz Gminy Jerzy Krysiak do 05.08.2020 r.
  Renata Niemiec - skarbnik do 31.12.2018 r.
  Beata Szuba - skarbnik 01.01.2019 r. do 07.05.2019 r.
  Katarzyna Rzepka - skarbnik gminy od 08.05.2019 r.

  Prosimy o dołączenie zdjęcia zastępcy Pana Pawła Rysza.zdjęcie zostało dołączone 2020-09-21 godzina 10:38:59.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Komańcza, Rzepedź "wieś", Szczawne-Kulaszne, Turzańsk, Nowy Łupków, Smolnik, Wisłok Wielki, Wola Michowa, Radoszyce, Dołżyca, Wysoczany, Czystogarb, Mików, Rzepedź Nad Osławicą,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Komańcza położona jest w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
Siedziba władz znajduje się w Komańczy.
Zarówno walory przyrodnicze, jak i poza przyrodnicze gminy wzajemnie się uzupełniają, co jest jej dużym atutem i stanowi sprzyjające warunki niezbędne dla prężnego rozwoju turystyki
i agroturystyki. Między innymi na to skierowane są działania gminy.
Gmina Komańcza posiada bogactwo zabytków i atrakcji turystycznych, do których można zaliczyć między innymi: Cerkiew Prawosławną p.w. Orędownictwa Matki Boskiej - Pokrowy
w Komańczy, Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku wpisaną w 2013 roku na światową listę dziedzictwa UNESCO, Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
w Komańczy, w którym przebywał internowany Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, liczne zabudowania cerkiewne, cmentarze, krzyże i figury przydrożne, kapliczki i kaplice, Źródełko
w Radoszycach, Jeziorka Duszatyńskie, Izbę Pamięci Kultury Łemkowskiej w Komańczy, szlaki turystyczne: czerwony, niebieski, zielony, żółty.

Galeria

Gmina GMINA KOMAŃCZA Gmina GMINA KOMAŃCZA Gmina GMINA KOMAŃCZA Gmina GMINA KOMAŃCZA

Lokalizacja