Gmina Zarszyn Powiat sanocki, gmina wiejska

Herb Gmina Zarszyn
 • Wójt: Magdalena Gajewska
 • Zastępca: Andrzej Piotrowski
 • Przewodniczący Rady: Janusz Konieczny
 • Powierzchnia Gminy: 106 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 9 250
 • • gęstość: 87,26 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Magdalena GajewskaMagdalena Gajewska
 • Wójt: Magdalena Gajewska
 • Zastępca: Andrzej Piotrowski
 • Sekretarz Gminy: Andrzej Piotrowski
 • Skarbnik Gminy: Ryszarda Mikołajek
Przewodniczący Rady: Janusz KoniecznyJanusz Konieczny
 • Przewodniczący Rady: Janusz Konieczny
 • Zastępca: Janusz Dębski, Ludwik Wójcik
 • Radni Gminy:
 • Daniel Cieślewicz, Waldemar Mazur, Rafał Stączek, Janusz Małek, Jan Komański, Renata Twarda, Iwona Bielawska, Władysław Kudłacz, Bogusław Cupryk, Piotr Tutak, Grzegorz Michalski, Stanisław Burczyk

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Zarszyn, Posada Zarszyńska, Jaćmierz, Jaćmierz-Przedmieście, Posada Jaćmierska, Bażanówka, Długie, Nowosielce, Pielnia, Odrzechowa, Pastwiska

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Zarszyn leży w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich, a jej południowa część zajmuje fragment Pogórza Karpackiego. Główną rzeką gminy jest Pielnica, której źródła znajdują się w paśmie Bukowicy, w pobliżu Woli Sękowej.
Doły Jasielsko-Sanockie wyniesione 220-300 m n.p.m. to rozległe obniżenie śródgórskie o długości ponad 75 km i szerokości przeszło 15 km. W tym obniżeniu śródgórskim występuje szereg kotlin mniejszych i większych oddzielonych wzniesieniami i garbami o różnej wysokości.
Położenie geograficzne Gminy Zarszyn wyznaczają współrzędne 49°35′16″N szerokości geograficznej północnej i 22°00′44″E długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia Gminy wynosi 106 km².
Piękne położenie Gminy Zarszyn, dobra komunikacja
i czyste środowisko przyczynia się do tego, że gmina jest coraz bardziej atrakcyjna pod względem turystycznym. Cisza, spokój, ale przede wszystkim bogactwo walorów historycznych i przyrodniczych stwarzają warunki jej rozwoju. Z roku na rok zmienia się jej wygląd. Pięknieją poszczególne wioski, odnowionych zostało wiele zabytków oraz powstaje tu wiele miejsc rekreacyjnych. Gmina z typowo rolniczej zmienia się
w gminę turystyczną a to dzięki realizowanym projektom i inwestycjom. Samorząd, charakteryzuje się przedsiębiorczością i inicjatywą oraz jest otwarty na współpracę
z różnymi środowiskami i partnerami.
Lista 20 najważniejszych inwestycji w Gminie Zarszyn.

1. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna ”.
2. „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn
i Pakostov”.
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem”
4. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”
5. Rozbudowa, przebudowa z częściową zamiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Pastwiskach z przeznaczeniem części budynku na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły.
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn.
7. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach”.
8. „ Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647”.
10. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarszyn i Posada Zarszyńska”.
11. „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie”.
12. "Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach".
13. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zarszyn, Długie i Nowosielce”.
14. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej”.
15. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej”.
16. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie”.
17. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiem”.
18. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowościach Długie i Zarszyn”.
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320” (przejętej do przebudowy przez Gminę Zarszyn)
20. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sanok-Medyka od miejscowościach Zarszyn-Długie-Nowosielce” w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach GAMBIT 2005 - III Edycja.

Galeria

Gmina Zarszyn Gmina Zarszyn Gmina Zarszyn Gmina Zarszyn Gmina Zarszyn Gmina Zarszyn

Lokalizacja