Gmina Strzyżów Powiat strzyżowski, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Strzyżów
 • Burmistrz: Waldemar  Góra
 • Zastępca: Paweł Midura
 • Przewodniczący Rady: Tomasz Grodzki
 • Powierzchnia Gminy: 140 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 20 533
 • • gęstość: 146,66 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Burmistrz Waldemar GóraWaldemar Góra
 • Burmistrz: Waldemar  Góra
 • Zastępca: Paweł Midura
 • Sekretarz Gminy: Mieczysław  Marczak
 • Skarbnik Gminy: Maria  Szaro
 • Przewodniczący Rady: Tomasz Grodzki
 • Zastępca: Krzysztof Szlachta, Piotr Tomkowicz
 • Radni Gminy:
 • Anna Fąfara, Władysław Gwiżdż, Maria Kłęczek, Andrzej Kruczek, Urszula Mendelowska, Mateusz Nowak, Mieczysław Niemiec, Andrzej Pająk, Wiktor Ruszała, Maria Siuta, Małgorzata Sołtys, Zofia Strzępek, Tomasz Wójtowicz, Tadeusz Zięba, Kazimierz Zimny, Maciej Ziobro, Daniel Złotek, Wiesław Złotek,
 • Uwagi:
 • Do 23 lipca 2020 Skarbnikiem Gminy Strzyżów był Władysław Kut

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

miasto Strzyżów, Osiedle nr 1 w Strzyżowie: Przewodniczący Zarządu Osiedla: Łuszczki Wiesław, Osiedle nr 2 w Strzyżowie: Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jajuga-Karol Aldona, Osiedle nr 3 w Strzyżowie: Przewodniczący Zarządu Osiedla: Hajduk Adam, Osiedle nr 4 w Strzyżowie: Przewodniczący Zarządu Osiedla: Ząbik Sylwia, Sołectwo Bonarówka, sołtys: TUROŃ Halina, Sołectwo Brzeżanka, sołtys: FĄFARA Anna, Sołectwo Dobrzechów, sołtys: ZIMNY Kazimierz, Sołectwo Gbiska, sołtys: TOKARSKI Grzegorz, Sołectwo Glinik Charzewski, sołtys: OLIWA Zofia, Sołectwo Glinik Zaborowski, sołtys: BARĆ Tadeusz, Sołectwo Godowa, sołtys: SIECZKOWSKI Andrzej, Sołectwo Grodzisko, sołtys: ZIĘBA Tadeusz, Sołectwo Łętownia, sołtys: ZIMNY Wojciech, Sołectwo Wysoka Strzyżowska, sołtys: ZIOBRO Katarzyna, Sołectwo Tropie, sołtys: ZŁOTEK Wiesław, Sołectwo Zawadka, sołtys: PLEZIA Wiesław, Sołectwo Żarnowa, sołtys: RUSZAŁA Tadeusz, Sołectwo Żyznów, sołtys: BOŻEK Antoni

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Strzyżów położona jest na południowy zachód od Rzeszowa, w centralnej części powiatu strzyżowskiego. Obejmuje miasto Strzyżów oraz 14 wsi. Wartościowe przyrodniczo tereny Ziemi Strzyżowskiej objęte są ochroną w ramach Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Malownicze, pagórkowate tereny gminy z łagodnymi, rozległymi wzgórzami oraz rozbudowana baza obiektów sportowych, jak: Park Wodny Strzyżów, stoki narciarskie, korty tenisowe, ścieżki rowerowe, skatepark, tworzą doskonałe warunki do uprawiania różnorodnych form aktywnego wypoczynku.
Ślady bogatej historii tych ziem zachowały się w cennych obiektach zabytkowych. To właśnie w Strzyżowie znajduje się unikatowy w skali kraju podziemny tunel schronowy, przekopany pod Żarnowską Górą dla pociągu sztabowego Hitlera w okresie II wojny światowej. Tu przez kilka lat tworzył swoje dzieła jeden z najwybitniejszych polskich malarzy Wojciech Weiss, którego osobiste przedmioty i dzieła można podziwiać w bogatym w cenne artefakty lokalnej historii Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej. Wachlarz ciekawych wydarzeń i imprez oferują dynamicznie działające placówki kultury i sportu, są wśród nich: Targi Produktów Lokalnych, Noce Muzeum, Pożegnanie Lata, spektakle Strzyżowskiego Teatru „Prima Aprilis”, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, maratony pływackie i wiele innych.
Centrum administracyjne, kulturalne i gospodarcze gminy stanowi miasto Strzyżów, przez które przebiega droga wojewódzka nr 988 relacji Babica-Warzyce oraz linia kolejowa nr 106 Rzeszów-Jasło. Dogodny układ komunikacyjny z wybudowaną w 2019 roku obwodnicą miasta, rozwinięta infrastruktura techniczna oraz dostępność terenów inwestycyjnych, w tym podstrefy strzyżowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, to ważne atuty Strzyżowa, jako miejsca lokalizacji inwestycji.

Galeria

Gmina Gmina Strzyżów Gmina Gmina Strzyżów Gmina Gmina Strzyżów

Lokalizacja