Gmina Tuszów Narodowy Powiat mielecki, gmina wiejska

Herb Gmina Tuszów Narodowy
 • Wójt: Andrzej Głaz
 • Zastępca: Grzegorz Niedbała
 • Przewodniczący Rady: Waldemar Maziarz
 • Powierzchnia Gminy: 89,51 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 8 193
 • • gęstość: 91,53 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Andrzej Głaz
 • Zastępca: Grzegorz Niedbała
 • Sekretarz Gminy: Renata  Paterak
 • Skarbnik Gminy: Bronisława Zięba
 • Przewodniczący Rady: Waldemar Maziarz
 • Zastępca: Andrzej Rup, Waldemar Sieczka
 • Radni Gminy:
 • Aleksander Rzeźnik, Józef Świerczek, Hubert Kardyś, Waldemar Sieczka, Marcin Trela, Paweł Sowa, Edward Grądziel, Józef Buława, Krzysztof Kapel, Andrzej Rup, Stanisław Flis, Paweł Luboch, Dariusz Osmola, Marek Ciemięga, Waldemar Maziarz

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Babicha: Katarzyna Sztuka, Borki Nizińskie: Jan Hajduk, Czajkowa: Robert Paterak, Dębiaki: Jan Stec, Grochowe I: Piotr Hejnas, Grochowe II: Piotr Hyjek, Jaślany: Stanisław Rzeźnik, Józefów: Stanisław Babula, Ławnica: Zdzisław Sowa, Malinie: Jan Maziarz, Pluty: Czesław Paterak, Sarnów: Kazimierz Zieliński, Tuszów Mały: Antoni Krawczyk, Tuszów Narodowy: Józef Świerczek

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Tuszów Narodowy należy do powiatu mieleckiego, leży w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, na terenie Kotliny Sandomierskiej.

W czternastu sołectwach mieszka łącznie 8193 mieszkańców. Największym sołectwem jest wieś Malinie. Powierzchnia Gminy wynosi 89,51 km² w tym ponad 30% stanowią lasy.

Gmina posiada atrakcyjne uzbrojone tereny pod zabudowę oraz działalność gospodarczą, sąsiadujące z obwodnicą Mielca. Na jej terenie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 3 samorządowe przedszkola. Jest tu dobrze rozbudowana sieć dróg lokalnych, boiska sportowe, odremontowane domy strażaka z zapleczem świetlic. Bazę kulturową stanowi Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem. Aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne i kapele pielęgnujące dziedzictwo kulturowe. Głównym celem realizowanych zadań w gminie jest jej wszechstronny rozwój, podnoszący jakość życia mieszkańców.

Atutem gminy jest dom urodzenia generała Władysława Sikorskiego, spod którego rozpoczyna się szlak turystyczny do rezerwatów w Puszczy Sandomierskiej i na płaskowyż Kolbuszowski.

Galeria

Gmina Tuszów Narodowy Gmina Tuszów Narodowy Gmina Tuszów Narodowy Gmina Tuszów Narodowy Gmina Tuszów Narodowy

Lokalizacja