Gmina Zaklików Powiat stalowowolski, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Zaklików
 • Burmistrz: Dariusz Toczyski
 • Zastępca: brak
 • Przewodniczący Rady: Mirosław Mach
 • Powierzchnia Gminy: 202 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 8 800
 • • gęstość: 43,56 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Burmistrz: Dariusz Toczyski
 • Zastępca: brak
 • Sekretarz Gminy: Maria Wójcik
 • Skarbnik Gminy: Dorota Puzio
 • Przewodniczący Rady: Mirosław Mach
 • Zastępca: Adam Sieczkoś
 • Radni Gminy:
 • Mirosław Balbier, Wioletta Przywara, Krzysztof Drzymała, Krzysztof Wojniak, Agnieszka Mazurek, Paweł Budzyński, Maciej Pomykała, Mirosław Mach, Jerzy Chamera, Dariusz Chmielewski, Barbara Hołody, Mirosław Klimecki, Piotr Szwedo, Adam Sieczkoś, Jan Czajka,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Antoniówka, Dąbrowa, Goliszowiec, Łysaków, Kolonia Łysaków, Józefów, Karkówka, Zaklików, Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, Irena, Łążek, Lipa, Gielnia, Nowe Baraki, Stare Baraki,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Zaklików jest zlokalizowana w powiecie stalowowolskim i jest najbardziej wysuniętą na północ gminą województwa podkarpackiego. Geograficznie leży na południowo-zachodnim skraju Wyżyny Lubelskiej i w północnej części Kotliny Sandomierskiej. Tereny gminy przecina płynąca ze wschodu na zachód rzeka Sanna. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 16 sołectw będących jednostkami pomocniczymi w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Najważniejszymi inwestycjami infrastrukturalnymi Gminy w ostatnich latach są: budowa oczyszczalni ścieków w Lipie, dokończenie wodociągowania, budowa dróg w miejscowościach Lipa i Zaklików, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy. Gmina Zaklików posiada duży potencjał turystyczny ze względu na położenie wśród rozległych kompleksów leśnych z dużą ilością stawów i cieków wodnych. Najważniejszym kierunkiem rozwoju Gminy jest doprowadzenie do eksploatacji złóż wód leczniczych w Lipie oraz budowa uzdrowiska.

Galeria

Gmina Gmina Zaklików Gmina Gmina Zaklików Gmina Gmina Zaklików Gmina Gmina Zaklików

Lokalizacja