Gmina Padew Narodowa Powiat mielecki, gmina wiejska

Herb Gmina Padew Narodowa
 • Wójt: Robert Pluta
 • Przewodniczący Rady: Janusz Bik
 • Powierzchnia Gminy: 70 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 5 451
 • • gęstość: 77,87 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Robert Pluta
 • Sekretarz Gminy: Anna Wiącek
 • Skarbnik Gminy: Joanna  Skopińska-Mycek
 • Przewodniczący Rady: Janusz Bik
 • Zastępca: Marzena Szkotnicka, Sławomir Majka
 • Radni Gminy:
 • Piotr Kędzior, Edyta Kielek, Małgorzata Malinowska, Teresa Mazur, Bożena Napieracz, Wiesław Panek, Jan Paterak, Grzegorz Piechota, Jan Pieróg, Marian Rup, Barbara Sroczyńska, Dawid Uzar,
 • Uwagi:
 • Sekretarz Gminy Wiącek Anna przeszla na emeryturę w dniu 28 lutego 2029 r., na jej miejsce powołana została Brożyna Małgorzata od 01 marca 2019 r.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

GMINA PADEW NARODOWA
GMINA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Miejsce Dobrych Inwestycji
Gmina Padew Narodowa położona jest w Kotlinie Sandomierskiej na prawym brzegu Wisły, zajmuje 70,55 km2 powierzchni, a zamieszkuje ją 5 451 mieszkańców (stan na 31.12. 2019 r.).
Gmina Padew Narodowa – Lider Gospodarki Regionalnej
W roku 2019 Gmina Padew Narodowa została nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej LIDER GOSPODARKI REGIONALNEJ za istotny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu przez wprowadzanie pozytywnych zmian ilościowych, jakościowych i strukturalnych, które zaowocowały powstaniem nowych wartości gospodarczych i intelektualnych, a także wpłynęły na zmianę poziomu życia mieszkańców.
CHARAKTERYSTYKA TERENU GMINY PADEW NARODOWA
Gmina leży w zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków subregionalnych Mielca i Tarnobrzega, co wzbogaca jej możliwości rozwoju przestrzenno-gospodarczego.
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: normalnotorowa relacji Stalowa Wola Rozwadów-Dębica i szerokotorowa łącząca Śląsk z Ukrainą oraz droga wojewódzka nr 985 Nagnajów-Mielec-Dębica.

Galeria

Gmina Gmina Padew Narodowa Gmina Gmina Padew Narodowa Gmina Gmina Padew Narodowa Gmina Gmina Padew Narodowa Gmina Gmina Padew Narodowa Gmina Gmina Padew Narodowa

Lokalizacja