Gmina Dzikowiec Powiat kolbuszowski, gmina wiejska

Herb Gmina Dzikowiec
 • Wójt: Józef Tęcza
 • Przewodniczący Rady: Eugeniusz Panek
 • Powierzchnia Gminy: 122 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 6 531
 • • gęstość: 53,53 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Józef Tęcza
 • Sekretarz Gminy: Genowefa Dębiak
 • Skarbnik Gminy: Maria Kubiś
 • Przewodniczący Rady: Eugeniusz Panek
 • Zastępca: Józefa Kopeć, Józef Gancarz
 • Radni Gminy:
 • Eugeniusz Panek, Urszula Rzeszut-Baran, Jerzy Sito, Jan Tęcza, Józef Durak, Józef Gancarz, Antoni Konefał, Eugeniusz Panek, Marta Kaczorowska, Ryszard Bąba, Józefa Kopeć, Jan Jarosz, Jan Czochara, Edward Klecha, Dominik Furtek
 • Uwagi:
 • Maria Kubiś do 29.07.2019 r.
  Ewa Antosz powołana na Skarbnika Gminy od 30.07.2019 r.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Dzikowiec: Krzysztof Serafin, Nowy Dzikowiec: Adam Streb, Mechowiec: Józef Gancarz, Płazówka: Joanna Konefał, Lipnica: Eugeniusz Panek, Kopcie: Antoni Puzio, Wilcza Wola: Edward Puzio, Spie: Adam Wyka,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Dzikowiec położona jest na Płaskowyżu Kolbuszowskim, jedynie północna jej część usytuowana jest na Równinie Tarnobrzeskiej.Lasy stanowią 39% powierzchni gminy. Dzikowiec jest to dawna wieś królewska, lokowana ok. 1566 r.
z wójtostwem wspólnym dla Dzikowca, Lipnicy i Woli Raniżowskiej.
Gmina Dzikowiec z dużym zaangażowaniem inicjuje i realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty edukacyjne.Z udziałem funduszy europejskich zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć inwestycyjnych: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli, Kopciach i Lipnicy, budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Dzikowcu, przebudowa stadionu sportowego w Dzikowcu,budowa placów zabaw, przebudowa dróg, budowa przedszkola,remont szkół,remont remiz,zakup samochodów ratowniczo-pożarniczych,budowa Środowiskowego Domu Samopomocy,budowa Klubu Dziecięcego, budowa boisk piłkarskich,remont zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu, przebudowa budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli.By zwiększyć szanse samorządu w pozyskaniu funduszy na realizację inwestycji Gmina działa w stowarzyszeniach: Lokalna Grupa Rybacka „Puszczy Sandomierskiej”,Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

Galeria

Gmina Dzikowiec Gmina Dzikowiec Gmina Dzikowiec Gmina Dzikowiec Gmina Dzikowiec

Lokalizacja