Gmina Gawłuszowice Powiat mielecki, gmina wiejska

Herb Gmina Gawłuszowice
 • Wójt: Jan Nowak
 • Zastępca: Wiktor Kowalik
 • Przewodniczący Rady: Grzegorz  Świątek
 • Powierzchnia Gminy: 34,01 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 2 771
 • • gęstość: 81,48 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Jan Nowak
 • Zastępca: Wiktor Kowalik
 • Sekretarz Gminy: Wiktor Kowalik
 • Skarbnik Gminy: Lucyna  Pieróg
 • Przewodniczący Rady: Grzegorz  Świątek
 • Zastępca: Stanisław Gnida
 • Radni Gminy:
 • Grzegorz Świątek, Ewa Marek, Leszek Bukowski, Katarzyna Książek, Wojciech Burghardt, Jan Jamrozy, Marta Czrew, Magdalena Galas, Wioletta Myjak, Katarzyna Morytko, Zbigniew Walczak, Henryk Mazur, Stanisław Gnida, Jerzy Ząbek, Iwona Rogala

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Ostrówek, Wola Zdakowska

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

W układzie administracyjnym gmina znajduje się w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Jej północna granica stanowi zarazem granicę z województwem świętokrzyskim. Jest gmina typowo rolniczą.
Najcenniejszym zabytkiem w gminie jest kościół parafialny p. w. św. Wojciecha w Gawłuszowicach zaliczany do najciekawszych zabytków architektury drewnianej w województwie podkarpackim. Kościół powstał w 1677 r. jest kryty gontem, posiada soboty, w XIX wieku dobudowano wieżę i kruchtę, w 1924 r. wykonano polichromię.
Innym cennym zabytkiem architektury w gminie jest zespół dworski w Woli Zdakowskiej obejmujący: murowany dwór, zabudowania gospodarcze (obora, spichlerz, wozownia) z XIX w.
Najciekawsze relikty archeologiczne znajdują się w Krzemienicy – Górki. Odkryto tu w 1880 r. cmentarzysko kultury Łużyckiej pochodzące z piątego okresu brązu.
Gmina posiada bardzo dobrze rozwinięta siec drogową i wodociągową. W okresie XXX lat zrealizowano wiele inwestycji poprawiających życie mieszkańców. Gmina Gawłuszowice jest laureatem ogólnopolskiego rankingu "Europejska gmina, europejskie miasto".

Galeria

Gmina Gawłuszowice Gmina Gawłuszowice Gmina Gawłuszowice Gmina Gawłuszowice Gmina Gawłuszowice

Lokalizacja