Gmina Niebylec Powiat strzyżowski, gmina wiejska

Herb Gmina Niebylec
 • Wójt: Zbigniew  Korab
 • Zastępca: Krzysztof Koza
 • Przewodniczący Rady: Witold Koza
 • Powierzchnia Gminy: 104 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 10 630
 • • gęstość: 102,21 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Zbigniew KorabZbigniew Korab
 • Wójt: Zbigniew  Korab
 • Zastępca: Krzysztof Koza
 • Sekretarz Gminy: Antoni Marcin Chuchla
 • Skarbnik Gminy: Edward Wolanin
Przewodniczący Rady: Witold KozaWitold Koza
 • Przewodniczący Rady: Witold Koza
 • Zastępca: Maria Cynar, Piotr Kozdraś
 • Radni Gminy:
 • Wiesław Bobek, Maria Cynar, Stanisław Daszykowski, Waldemar Józefczyk, Piotr Kozdraś, Witold Koza, Stanisław Lenart, Zofia Pilch, Tomasz Pilecki, Grzegorz Piwko, Grzegorz Smela, Sławomir Szczepan, Eryk Trojanowski, Leszek Turoń, Małgorzata Wyżykowska

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec, Połomia

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Niebylec, to gmina wyjątkowa ! Położona na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, przy drodze krajowej nr 19 relacji Radom-Barwinek, stanowi łącznik Rzeszowa ze swoistą bramą Bieszczadów. Atutem gminy jest jej przyroda, historia i zabytki. Do najcenniejszych należą obiekty sakralne, takie jak pochodzący z XVI w. murowany kościół w Połomi i XV-wieczny, drewniany kościół w Lutczy, dwie drewniane cerkwie – w Bliziance i Gwoździance, obie wzniesione w 1865 r.
Bardzo duże walory przyrody ożywionej i nieożywionej czynią gminę Niebylec bardzo atrakcyjną turystycznie, umożliwiającą efektywny wypoczynek mieszkańcom nieopodal położonych miast. Atrakcyjność tę wzbogaca dostępność komunikacyjna. Gmina ma bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa – Rzeszowem i leży przy trasie prowadzącej w Bieszczady. Wyposażona w podstawową infrastrukturę techniczną: drogową, wodociągową, gazową, telefoniczną i częściowo kanalizacyjną, stwarza dogodne warunki do pracy i życia. Są one ciągle doskonalone, a sprzyja temu dobra kondycja finansowa gminy (brak zadłużenia), która umożliwia skuteczne aplikowanie po środki zewnętrzne. W ostatnich latach przeprowadzono wiele inwestycji z udziałem środków UE oraz środków pochodzących z budżetu państwa. Należą do nich m. in.: wykonanie wraz z dostawą i montażem na nieruchomościach prywatnych kompletnych zestawów instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, systematyczna realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Bliziance, rozbudowa połączona z przebudową ośrodka zdrowia w Lutczy, wybudowanie hali sportowej w Gwoźnicy Górnej. Systematycznie prowadzone są remonty i modernizacje dróg gminnych, corocznie o ok. 4 km powiększa się sieć dróg o nawierzchni bitumicznej. Dla poprawy bezpieczeństwa publicznego, przy drogach gminnych budujemy oświetlenie uliczne oraz sukcesywnie modernizujemy obiekty mienia komunalnego (szkoły, przedszkola, strażnice, domy wiejskie, itp.).
Mamy także pewne problemy, związane z budową i dokończeniem kanalizacji sanitarnej dla gminy. Pragniemy także poprawić bezpieczeństwo w ruchu pieszym przy drodze krajowej (Baryczka, Połomia, Małówka, Niebylec) i drogach wojewódzkich (Lutcza), poprzez budowę chodników i z tym mamy pewne problemy. Jest to dla nas duża bolączka która stoi przed nami i którą trudno nam rozwiązać.
Prężnie rozwija się tutaj kultura i oświata. Funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, dwa przedszkola oraz 11 szkół podstawowych. Młodzież oraz pasjonaci sportu mogą realizować swoje pasje na zbudowanych w tym celu obiektach sportowych – halach sportowych w Niebylcu i Gwoźnicy Górnej, korcie tenisowym oraz w szkolnych salach gimnastycznych. Aktywnie działają także kluby sportowe w sekcjach piłki siatkowej piłki nożnej, tenisa stołowego oraz narciarstwa alpejskiego. Aktywnie działają stowarzyszenia: ochotnicze straże pożarne, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Stowarzyszenie KGW, Fundację Muzeum Silników Spalinowych i Techniki Rolniczej „S”, które rozwijają zainteresowania swoich członków, dają pożyteczną rozrywkę, są okazją do wspólnych spotkań, budując społeczeństwo obywatelskie.
Wszystko to sprawia i jest dowodem na to, że gmina rozwija się w sposób zrównoważony i umożliwia życie godne, bezpieczne i radosne.

Galeria

Gmina Niebylec Gmina Niebylec Gmina Niebylec Gmina Niebylec Gmina Niebylec Gmina Niebylec

Lokalizacja