Gmina Hyżne Powiat rzeszowski, gmina wiejska

Herb Gmina Hyżne
 • Wójt: Bartłomiej Kuchta
 • Zastępca: Dionizy Beda
 • Przewodniczący Rady: Bogusław  Kotarba
 • Powierzchnia Gminy: 51.2600 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 069
 • • gęstość: 137,90 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Bartłomiej Kuchta
 • Zastępca: Dionizy Beda
 • Sekretarz Gminy: Dionizy Beda
 • Skarbnik Gminy: Monika Szmyd
 • Przewodniczący Rady: Bogusław  Kotarba
 • Zastępca: Jacek Baran
 • Radni Gminy:
 • Jacek Baran, Jan Bator, Stanisław Bator, Henryk Jaworski, Edward Kołodziej, Bogusław Kotarba, Iwona Kruła, Dionizy Leśniak, Anna Majchrowska, Alicja Mazurkiewicz, Jan Pelc, Karol Piękoś, Łukasz Stanowski, Leszek Ślemp, Jarosław Ziarno

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Nieborów - Maria Janik, Brzezówka - Urszula Korniak, Hyżne - Marek Szczoczarz, Dylągówka - Leszek Ślemp, Wólka Hyżneńska - Marlena Pleśniak, Grzegorzówka - Agnieszka Kmiotek, Szklary - Dionizy Leśniak

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Hyżne położona jest w południowej części powiatu rzeszowskiego, w odległości około 20 km od Rzeszowa. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Hyżne, Nieborów, Szklary i Wólka Hyżneńska. Za wyjątkiem części sołectwa Nieborów, gmina leży na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Gmina Hyżne ze względu na długą historię posiada walory kulturowe, w tym dotyczące zabytków architektonicznych. Jednym z najważniejszych jest Sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hyżnem, wzniesione w latach 1727−1739. Ważnym zabytkiem jest zespół dworski z pozostałościami parku; pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1716 roku. Obecnie odrestaurowany dwór jest siedzibą Szkoły Podstawowej w Hyżnem. Kolejnym bardzo cennym i wyjątkowym zabytkiem jest znajdujący się w Szklarach najstarszy i najdłuższy w Europie tunel kolejki wąskotorowej. Powstał on, podobnie jak kolejka, na początku XX w. i ma długość 602 m. Tunelem biegnie torowisko Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Kursuje tu turystyczna kolejka Pogórzanin.
Z gminą Hyżne związany był generał Władysław Sikorski, który spędził dzieciństwo w Hyżnem i uważał je za swoją rodzinną wieś. Dowodem przywiązania generała do swego kraju z lat dziecinnych są słowa przekazane podczas spotkania z przedstawicielami klubu "Hyżne" w Chicago 20 kwietnia 1941 r. potwierdzone własnoręcznym podpisem: "Pozdrowienia dla Polaków i Polek z pięknych i drogich mojemu sercu okolic Hyżnego, Grzegorzówki i Dylągówki". Pamięć Wielkiego Polaka uczczono w Hyżnem poprzez budowę nowej szkoły Jego imienia. Stało się to możliwe dzięki staraniom miejscowego społeczeństwa przy pomocy tutejszych rodaków zrzeszonych w klubie "Hyżne" w Chicago.
Gmina Hyżne posiada cenne bogactwa naturalne: źródła wód leczniczych zaliczane do wód wodorowęglowo-chlorkowo-siarczkowo-sodowo-wapniowych w zdrojowisku Hyżne-Nieborów, źródła wód siarczkowych w Szklarach-Kwatyni, pokłady diatomitów w okolicach Nieborowa oraz pokłady zeolitów znajdujące się na obszarach północnej części gminy.
Gmina Hyżne to jednostka efektywnie wykorzystująca potencjały, jakimi są: dogodna lokalizacja (w pobliżu stolicy regionu), warunki przyrodnicze, krajobrazowe i surowcowe, pozwalające na rozwój turystyki, oraz kapitał ludzki i społeczny. Hyżne to gmina przyjazna mieszkańcom i otwarta na turystów.

Galeria

Gmina Gminy Hyżne Gmina Gminy Hyżne Gmina Gminy Hyżne

Lokalizacja