Gmina Błażowa Powiat rzeszowski, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Błażowa
 • Burmistrz: Jerzy Kocój
 • Zastępca: Andrzej Wróbel
 • Przewodniczący Rady: Sławomir Kowal
 • Powierzchnia Gminy: 112,6 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 10 881
 • • gęstość: 96,63 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Burmistrz Jerzy KocójJerzy Kocój
 • Burmistrz: Jerzy Kocój
 • Zastępca: Andrzej Wróbel
 • Sekretarz Gminy: Wiesław Wania
 • Skarbnik Gminy: Magdalena Wielgos
Przewodniczący Rady: Sławomir KowalSławomir Kowal
 • Przewodniczący Rady: Sławomir Kowal
 • Zastępca: Ryszard Wyskiel
 • Radni Gminy:
 • Józef Borowiec, Wojciech Chochrek, Danuta Dytko, Paweł Kruczek, Elżbieta Pęcka, Małgorzata Sowa, Dorota Stankowska, Janusz Szpala, Wiesław Wolski, Elżbieta Kustra, Małgorzata Drewniak, Ryszard Wyskiel, Stanisław Cag, Zbigniew Szala, Sławomir Kowal
 • Uwagi:
 • Wcześniejszy skarbnik Urszula Czarnik.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Miasto Błażowa: Przewodniczący Rady Miasta Czesław Cyran, Białka: Mieczysław Jamioł, Błażowa Dolna: Janusz Szpala, Błażowa Dolna - Mokłuczka: Jerzy Kmiotek, Błażowa Górna: Janina Piotrowska, Futoma: Małgorzata Drewniak, Kąkolówka: Janusz Bober, Kąkolówka - Ujazdy: Jan Nykiel, Lecka: Antoni Mazur, Nowy Borek: Krystyna Synoś, Piątkowa: Wojciech Mocha

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Błażowa położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, około 25 km na południe od centrum stolicy województwa i siedziby powiatu - Rzeszowa.

Jej obszar obejmuje powierzchnię ponad 112,6 km², z tego na miasto Błażowa przypada 4,24 km², a reszta to tereny 10 sołectw.

Powierzchnia obszaru jest wyniesiona od 230 m n.p.m. w północnej części gminy do 460 m n.p.m. w części południowej, jest zróżnicowanie pofałdowana zarówno pod względem kierunków przebiegu jak i wysokości grzbietów wyżynnych, stopnia nachylenia stoków, głębokości wcięć i różnorodności występujących form terenowych. Prawie cały obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisłoka, w zlewni jego dopływu, zwanego na odcinku przepływającym przez gminę rzeką Ryjak.

Z uwagi na swoje położenie z dala od wielkich aglomeracji miejskich Gmina Błażowa jawi się dla mieszkańców dużych miast, jako oaza ciszy i spokoju. Stopień uprzemysłowienia jest niewielki.

W gminie Błażowa prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, kilka Stowarzyszeń. Bogactwo kultury materialnej i niematerialnej, interesująca historia, ginące zawody sprawiają, że wyprawa do gminy Błażowa może stać się żywą lekcją historii.

Galeria

Gmina Błażowa Gmina Błażowa Gmina Błażowa Gmina Błażowa Gmina Błażowa

Lokalizacja