Gmina Bircza Powiat przemyski, gmina wiejska

Herb Gmina Bircza
 • Wójt: Grzegorz Gągola
 • Zastępca: Paweł Rogal
 • Przewodniczący Rady: Kazimierz Cap
 • Powierzchnia Gminy: 254,5 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 6 539
 • • gęstość: 25,69 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Grzegorz GągolaGrzegorz Gągola
 • Wójt: Grzegorz Gągola
 • Zastępca: Paweł Rogal
 • Sekretarz Gminy: Jadwiga Haber-Słowińska
 • Skarbnik Gminy: Bogumiła Sowa-Wiśniowska
Przewodniczący Rady: Kazimierz CapKazimierz Cap
 • Przewodniczący Rady: Kazimierz Cap
 • Zastępca: Elżbieta Kunik
 • Radni Gminy:
 • Józefa Barszczak, Kazimierz Cap, Stanisław Chrobak, Zbigniew Dutkowski, Andrzej Głowacz, Ryszard Hajnold, Hubert Kępa, Jan Koterbicki, Elżbieta Kunik, Grzegorz Kwaśnicki, Czesław Mliczek, Andrzej Pacławski, Krzysztof Poczynek, Adam Wilgucki, tadeusz Wilgucki

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Bircza, Stara Bircza, Boguszówka, Borownica, Brzuska, Brzeżawa, Kotów, Rudawka, Nowa Wieś, Sufczyna, Jasienica Sufczyńska, Huta Brzuska, Łodzinka Dolna, Łodzinka Górna, Wola Korzeniecka, Korzeniec, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka, Kuźmina, Roztoka, Malawa, Jawornik Ruski, Żohatyn, Lipa

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Bircza położona jest w powiecie przemyskim i zaliczana do najpiękniejszych gmin w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem południowo-wschodnią część Pogórza Przemyskiego; położona jest na styku trzech krain geograficznych: Karpat Wschodnich i Zachodnich oraz od południowego wschodu Krainy Opola Zachodniego.
Gmina Bircza usytuowana jest na przedpolu Bieszczad i podobnie jak w Bieszczadach dominuje tu krajobraz typowy dla gór niskich.
Naturalność środowiska jest niewątpliwie największą zaletą tych terenów. Przepiękne drzewostany przypominające pierwotną puszczę karpacką, liczne osobliwości geologiczne i przepiękny krajobraz, wyjątkowe bogactwo świata roślin i zwierząt , a przede wszystkim dziewiczość, cisza i spokój stwarzają idealne warunki do wypoczynku. Naturalność otaczającej przyrody przyciąga do gminy turystów oraz stwarza mieszkańcom możliwość inwestowania w sektorze turystycznym.
Na przestrzeni ostatnich lat do najważniejszych inwestycji w Gminie Bircza należy niewątpliwie zaliczyć budowę hali sportowej w Birczy, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kaplicy przycmentarnej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bircza.

Galeria

Gmina Bircza Gmina Bircza Gmina Bircza

Lokalizacja