Gmina Przemyśl Powiat przemyski, gmina wiejska

Herb Gmina Przemyśl
 • Wójt: Andrzej Huk
 • Przewodniczący Rady: Marek Wasiewicz
 • Powierzchnia Gminy: 108 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 10 446
 • • gęstość: 96,72 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Andrzej HukAndrzej Huk
 • Wójt: Andrzej Huk
 • Sekretarz Gminy: Krystyna Wojtyło
 • Skarbnik Gminy: Ewa Markowicz
Przewodniczący Rady: Marek WasiewiczMarek Wasiewicz
 • Przewodniczący Rady: Marek Wasiewicz
 • Zastępca: Jan Smyk
 • Radni Gminy:
 • Leszek Bednarz, Jan Koniuszy, Anna Kurasiewicz, Ireneusz Kurasz, Janina Kwiatkowska, Małgorzata Miczałowska, Ryszard Miśniak, Maria Olszańska, Stanisław Pacuła, Janusz Paczkowski, Jan Smyk, Mariusz Szczęsny, Celina Świętyniowska, Marek Wałczyk, Marek Wasiewicz,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Na terenie Gminy Przemyśl znajduje się 16 sołectw: Bełwin, Wapowce, Łętownia, Ujkowice, Kuńkowce, Ostrów, Krówniki, Nehrybka, Pikulice, Grochowce, Witoszyńce, Hermanowice, Łuczyce, Rożubowice, Stanisławczyk, Malhowice. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Gminy odrębnym statutem – Statuty Sołeckie Gminy Przemyśl zostały podjęte Uchwałami Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

„GMINA PRZEMYŚL – GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM,
Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ INFRASTRUKTURĄ SPOŁECZNĄ ORAZ TECHNICZNĄ, NA
OBSZARZE KTÓREJ PRZESTRZEGANA JEST ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU W KAŻDYM ASPEKCIE ŻYCIA”
Gmina Przemyśl położona jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego, w Powiecie Przemyskim. Zajmuje 5 miejsce spośród dziesięciu gmin Powiatu Przemyskiego pod względem terytorialnym, 2 pod względem liczby ludności i 4 pod względem gęstości zaludnienia. Gmina nie stanowi jednego zwartego terenu, lecz dzieli się na dwa wyodrębnione terytorialnie obszary, których łącznikiem jest Miasto Przemyśl, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Gminy.
Gmina Przemyśl to miejsce niezwykłe z licznymi walorami przyrodniczo-kulturowymi. Ale jej prawdziwą siłą są mieszkańcy, aktywni i chętni do współpracy, którym drogie jest dobro wspólne. Zrzeszają się w organizacjach pozarządowych lub tworzą grupy nieformalne wpływając na gminną rzeczywistość. A to przekłada się na bogactwo wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.
Budżet Gminy to przede wszystkim działania skierowane na rozwój: infrastruktury komunalnej, drogowej, technicznej, edukacyjnej, podnoszące jakość życia mieszkańców.

Galeria

Gmina Gmina Przemyśl Gmina Gmina Przemyśl Gmina Gmina Przemyśl Gmina Gmina Przemyśl Gmina Gmina Przemyśl

Lokalizacja