Gmina Domaradz Powiat brzozowski, gmina wiejska

Herb Gmina Domaradz
 • Wójt: Jan Kędra
 • Przewodniczący Rady: Stefan Wolanin
 • Powierzchnia Gminy: 56,72 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 6 100
 • • gęstość: 107,55 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Jan KędraJan Kędra
 • Wójt: Jan Kędra
 • Sekretarz Gminy: Stanisław Gierula
 • Skarbnik Gminy: Elżbieta Barud
Przewodniczący Rady: Stefan WolaninStefan Wolanin
 • Przewodniczący Rady: Stefan Wolanin
 • Zastępca: Edward Jara
 • Radni Gminy:
 • Stanisław Mikoś, Anna Duplaga, Danuta Fic, Edward Jara, Stefan Wolanin, Jerzy Łukaszyk, Andrzej Nowak, Halina Mazur, Stanisław Dytko, Augustyn Rafał, Bogusława Duplaga, Wanda Krupa, Adam Stec, Tadeusz Sowa, Jerzy Bator,
 • Uwagi:
 • Sekretarze:
  do 31.03.2020 - Danuta Czerwińska
  od 1.04.2020 - Stanisław Gierula

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Barycz, Domaradz, Golcowa

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Domaradz położona jest w obrębie Pogórza Dynowskiego, częściowo na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W jej skład wchodzą miejscowości: Barycz, Domaradz i Golcowa. Gmina zajmuje obszar 56,72 km² i obecnie liczy ponad 6 tys. mieszkańców.

Do zabytków architektury sakralnej na terenie gminy Domaradz należą trzy zespoły kościelne - w Domaradzu, w Golcowej, w Baryczy, kościół filialny w Domaradzu na Zatylu, a także usytuowana na cmentarzu parafialnym kaplica cmentarna w Domaradzu. Geograficzne położenie gminy stwarza dogodne warunki wypoczynku i wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Priorytetem władz gminy było podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych. Dzięki pozyskanym środkom udało się zrealizować kilka znaczących inwestycji,
szczególnie drogowych. Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, na zadania, które z punktu widzenia mieszkańców są priorytetowe (drogi
i rozbudowa wodociągu wiejskiego).

Dużą wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa, zabezpieczając w odpowiedni sprzęt jednostki OSP i podnosząc ich sprawność i gotowość bojową. Realizowane zadania w sferze szeroko rozumianej infrastruktury gminnej oraz edukacji, sportu, kultury i ochrony zabytków warunkują harmonijny rozwój gminy. Dlatego obrany kierunek rozwoju gminy będziemy konsekwentnie kontynuować.

Galeria

Gmina Domaradz Gmina Domaradz Gmina Domaradz Gmina Domaradz

Lokalizacja