Gmina Stubno Powiat przemyski, gmina wiejska

Herb Gmina Stubno
 • Wójt: Ryszard Adamski
 • Przewodniczący Rady: Tomasz Serafin
 • Powierzchnia Gminy: 89 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 4 200
 • • gęstość: 47,19 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Ryszard Adamski
 • Sekretarz Gminy: Danuta  Kusz
 • Skarbnik Gminy: Jolanta  Sobolewska
 • Przewodniczący Rady: Tomasz Serafin
 • Zastępca: Edward Balandyk, Marek Hajduk
 • Radni Gminy:
 • Ryszarda Olech, Joanna Wojciechowska, Janusz Kalawski, Grzegorz Kontek, Władysław Styczyński, Bogdan Noga, Jarosław Zapłaciński, Grzegorz Hasiuk, Józef Pietruszka, Marek Wirkijowski, Tomasz Pempuś, Józef Zwierkowski

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

W skład gminy wchodzi 8 sołectw: Barycz, Gaje, Hruszowice, Kalników, Nakło, Starzawa, Stubienko i Stubno

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Najważniejsze osiągnięcia samorządu w latach 1990-2020
-Budowa sieci wodociągowej ( 58.8 km), sieci kanalizacyjnej (64.4 km), sieci gazociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody w Stubnie oraz budowa ujęcia wody w Kalnikowie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stubnie
-Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych poprzez budowę placów zabaw i otwartych stref aktywności fizycznej w miejscowościach Gminy
-Rozbudowa oświetlenia ulicznego
-Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej, modernizacja dróg gminnych i  transportu rolnego, przebudowa mostów, budowa chodników i parkingów
-Poprawa stanu bazy oświatowej oraz dobudowanie sal gimnastycznych w Stubnie i w Kalnikowie
-Doposażenie sprzętu w celu ochrony przeciwpożarowej oraz zakup samochodu pożarniczego
-Remonty Świetlic wiejskich i strażnic OSP na potrzeby mieszkańców
-Zachowanie tożsamości dziedzictwa kulturowego, kultywowanie imprez cyklicznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, rozwój turystyki i agroturystyki oraz bazy dla sportu masowego.
-Trasa rowerowa Polski Wschodniej oraz ścieżka GREEN-VELO
-ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników w ramach projektu „Zagospodarowania zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej”

Galeria

Gmina Stubno Gmina Stubno Gmina Stubno Gmina Stubno

Lokalizacja