Gmina Fredropol Powiat przemyski, gmina wiejska

Herb Gmina Fredropol
 • Wójt: Mariusz Śnieżek
 • Zastępca: nie ma
 • Przewodniczący Rady: Józef Gierczak
 • Powierzchnia Gminy: 15976 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 5 473
 • • gęstość: 0,34 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Mariusz Śnieżek
 • Zastępca: nie ma
 • Sekretarz Gminy: Leszek Urban
 • Skarbnik Gminy: Jan  Podbilski
 • Przewodniczący Rady: Józef Gierczak
 • Zastępca: Ryszard Kozak
 • Radni Gminy:
 • Gierczak Józef, Kozak Ryszard, Czarnota Daniel, Turczyńska Ewa, Latocha Andrzej, Szkafarak Waldemar, Turczyński Stanisław, Moskowicz Bogusław, Glinczak Mariola, Mirowski Łukasz, Wronowski Piotr, Pelc Arkadiusz, Dzimira Aleksander, Pilch Elżbieta, Kaiser Józef

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Aksmanice, Fredropol-Kormanice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Darowice , Koniuszki,, Kupiatycze, Kniażyce, Makowa, Młodowice, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Rybotycze, Sierakośce, Sólca, Młodowice Osiedle,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Fredropol położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Siedziba gminy to Fredropol.
Gmina Fredropol należy do Pogórza Przemyskiego, położonego pomiędzy dolinami Sanu i Wiaru, w miejscu skrętu łuku karpackiego, na południowy wschód. Jest to ostatni ku wschodowi człon pogórzy, charakterystyczny dla zewnętrznych Karpat. Od północy gmina Fredropol sąsiaduje z gminą Przemyśl, od południa z gminą Ustrzyki Dolne, od wschodu z Ukrainą, natomiast od zachodu z gminą Bircza i Krasiczyn.
Administracyjnie, gmina Fredropol należy do powiatu przemyskiego i zajmuje powierzchnię 15.976 ha.Fredropol jest gminą rolniczo - leśną, lasy zajmują obszar 8195 ha, zaś tereny rolnicze obejmują obszar o powierzchni 4460 ha. Powierzchnia obszarów chronionych prawem na terenie gminy Fredropol wynosi 14.748 ha, w tym 3,4 ha to rezerwaty przyrody, zaś 12.056 ha to parki krajobrazowe.Gmina Fredropol pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z większych gmin powiatu przemyskiego, zajmuje ok. 13% powierzchni powiatu.
Najważniejsze inwestycje:Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Fredropolu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Aksamnicach, Kłokowicach, Młodowicach i Fredropolu
Termomodernizacja budynków adm. Gminy Fredropol i bud. szkolnych w Fredropolu i Huwnikach
Cyfrowa Szkoła 2012 – dostawa pomocy dydaktycznych Sz. P. Huwniki
Remont (termomodernizacja) budynków świetlic wiejskich w Kniażycach, Darowicach i Nowych Sadach
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakośce Etap II, Nowe Sady i Sólca
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol
Rozbudowa poprzez dobudowę Sali gimnastycznej do budynku gimnazjum w Huwnikach
Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa

Galeria

Gmina Fredropol Gmina Fredropol Gmina Fredropol Gmina Fredropol

Lokalizacja