Gmina Oleszyce Powiat lubaczowski, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Oleszyce
 • Burmistrz: Andrzej  Gryniewicz
 • Zastępca: Robert Brudniak
 • Przewodniczący Rady: Wiesław  Osuch
 • Powierzchnia Gminy: 151,87 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 6 468
 • • gęstość: 42,59 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Burmistrz Andrzej GryniewiczAndrzej Gryniewicz
 • Burmistrz: Andrzej  Gryniewicz
 • Zastępca: Robert Brudniak
 • Sekretarz Gminy: Jolanta  Habało-Zaniewicz
 • Skarbnik Gminy: Zdzisława  Spryńska
Przewodniczący Rady: Wiesław OsuchWiesław Osuch
 • Przewodniczący Rady: Wiesław  Osuch
 • Zastępca: Maria Lechowicz, Zbigniew Szyk,
 • Radni Gminy:
 • Wiesław Osuch, Maria Lechowicz, Zbigniew Szyk, Piotr Biały, Mariusz Borowiec, Dariusz Bosak, Marek Buczko, Konrad Czerwiec, Barbara Hypiak, Marek Kołcz, Janusz Linek, Ireneusz Majdan, Zygmunt Osiowy, Jan Woroniak, Tadeusz Żurawel,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Futory: Łukasz Gutkowski, Borchów: Małgorzata Balawender, Zalesie: Janusz Linek, Nowa Grobla: Lucyna Stefanko, Stare Oleszyce: Leon Sopel, Stare Sioło: Joanna Ozimek, Miasto Oleszyce: Piotr Kruk

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Oleszyce są gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-wschodniej części Polski. Łączny obszar jaki zajmuje gmina Oleszyce wynosi 151,87 km², w tym miasto Oleszyce zajmuje 5,0 km². Rozciąga się na przestrzeni 16 km na linii północ-południe i około 10 km na linii wschód–zachód.
W skład gminy Oleszyce wchodzi miasto Oleszyce i 6 sołectw - Borchów, Futory, Nowa Grobla, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Zalesie.
Przez gminę Oleszyce przepływa rzeka Przerwa, która jest prawym dopływem rzeki Lubaczówki. Obszar leśny występujący na terenie gminy należy do Lasów Sieniawskich. Łączna powierzchnia lasów i terenów zakrzewionych na terenie gminy wynosi 7233 ha. W głównej mierze (89%) należy do Lasów Państwowych. Głównym celem gminy jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, poprzez budowę kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont i modernizację Oczyszczalni ścieków w Oleszycach, a także istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych. Na terenie gminy występuje wiele obiektów architektury sakralnej oraz przydrożnych krzyży i kapliczek. Warto również zobaczyć pozostałości pałacu na wzgórzu zamkowym w Oleszycach, którego początki datowane są na XVI-XVII wiek oraz Ratusz z 1727 roku.

Galeria

Gmina Oleszyce Gmina Oleszyce Gmina Oleszyce Gmina Oleszyce

Lokalizacja