Gmina Wojaszówka Powiat krośnieński, gmina wiejska

Herb Gmina Wojaszówka
 • Wójt: Sławomir Stefański
 • Zastępca: Anna Piróg
 • Przewodniczący Rady: Józef  Zieba
 • Powierzchnia Gminy: 83,40 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 9 396
 • • gęstość: 112,66 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Sławomir Stefański
 • Zastępca: Anna Piróg
 • Sekretarz Gminy: Iwona Stefanik
 • Skarbnik Gminy: Danuta Daszykowska
 • Przewodniczący Rady: Józef  Zieba
 • Zastępca: Eugeniusz Jakubus, Piotr Zajdel, Jadwiga Nowak
 • Radni Gminy:
 • Józef Zięba, Eugeniusz Jakubus, Piotr Zajdel, Jadwiga Nowak, Katarzyna Blicharczyk-Marszałek, Hubert Cebula, Dorota Hejnar, Maciej Krawiec, Jacek Mazur, Stanisław Sroka, Tadeusz Stefanik, Roman Tyburski, Beata Winiarska, Jan Zawisza, Adam Zuzak

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

1. Sołectwo Bajdy, 2. Sołectwo Bratkówka, 3. Sołectwo Odrzykoń, 4. Sołectwo Łączki Jagiellońskie, 5. Sołectwo Łęki Strzyżowskie, 6. Sołectwo Rzepnik, 7. Sołectwo Pietrusza Wola, 8. Sołectwo Przybówka, 9. Sołectwo Ustrobna, 10. Sołectwo Wojkówka, 11. Sołectwo Wojaszówka,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Wojaszówka leży w południowo-wschodniej części Polski, województwie podkarpackim, na skraju Pogórza Strzyżowsko- Dynowskiego w Dolinie Wisłoka. Łączy w sobie niesamowite piękno krajobrazu i poszanowanie lokalnej społeczności dla tradycji i obyczajów. Posiada przyrodniczo cenne obszary chronione przez min.: Czarnorzecko -Strzyżowski Park Krajobrazowy czy Obszary Natura 2000, a także cenne pomniki przyrody jak Dąb Ustrobniak czy Dąb Jagiellon. Malownicza okolica oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa to idealna propozycja dla wszystkich sympatyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Gmina wyróżnia się unikatowymi w skali regionu zabytkami: Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, Zespół Dworsko Parkowy w Ustrobnej, Bratkówce i Łękach Strzyżowskich czy Cerkiew w Rzepniku. Przez gminę przepływa malownicza rzeka Wisłok, przyciągająca szerokie grono sympatyków kajakarstwa. Dla wszystkich chcących poznać uroki z wiosłem w ręku Gmina Wojaszówka udostępnia nieodpłatnie kajaki na przystani w Wojkówce. Gmina Wojaszówka to przede wszystkim wspaniała społeczność, która co roku spotyka się na wspólnych imprezach cyklicznych: święto dyni, turniej wsi, dożynki, rajdy rowerowe, turniej drwala w czasie których można zakosztować gościnności naszych mieszkańców oraz pysznych dań regionalnych. Priorytetowe inwestycje w infrastrukturze gminnej: budowa oczyszczalni w Ustrobnej i Wojaszówce, budowa hali sportowej w Wojaszówce, Ustrobnej i Łękach Strzyżowskich, budowa gminnego żłobka, budowa gminnego przedszkola, budowa mostu na rzece Wisłok w Wojaszówce, termomodernizacja obiektów gminnych, budowa wodociągu, rewitalizacja zabytkowych Dworów w Ustrobnej i Bratkówce.

Galeria

Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka Gmina Gmina Wojaszówka

Lokalizacja