Gmina Czarna Powiat bieszczadzki, gmina wiejska

Herb Gmina Czarna
 • Wójt: Bogusław Kochanowicz
 • Zastępca: Małgorzata Bartnik
 • Przewodniczący Rady: Jan Podraza
 • Powierzchnia Gminy: 185 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 2 418
 • • gęstość: 13,07 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Bogusław KochanowiczBogusław Kochanowicz
 • Wójt: Bogusław Kochanowicz
 • Zastępca: Małgorzata Bartnik
 • Sekretarz Gminy: Małgorzata Bartnik
 • Skarbnik Gminy: Teresa Karabanowska
Przewodniczący Rady: Jan PodrazaJan Podraza
 • Przewodniczący Rady: Jan Podraza
 • Zastępca: Władysław Wierciński
 • Radni Gminy:
 • Krzysztof Banach, Elżbieta Bargiel, Barbara Borukało, Elżbieta Borys, Marek Chmielewski, Radosław Czerwonka, Leann Dudka, Adam Faber, Monika Magusiak, Danuta Maj, Jan Podraza, Zbigniew Sokalski, Bartłomiej Sopel, Sylwia Steciuk, Władysław Wierciński

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Czarna Górna: Adam Faber, Czarna Dolna: Dorota Korżyk, Rabe: Andrzej Borukało, Żłobek: Ewelina Tajak, Lipie: Małgorzata Cierpisz, Michniowiec-Bystre: Danuta Zawada, Polana: Małgorzata Łysyganicz

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Czarna jest to malownicza gmina górska, w powiecie bieszczadzkim, leży w strefie nadgranicznej, sąsiaduje z Ukrainą, gminami Lutowiska, Cisna, Solina, Ustrzyki Dolne. Gmina wchodzi również w skład Euroregionu Karpackiego. W swych granicach po-
siada duży dostęp do Zalewu Solińskiego. Jej zaludnienie to tylko 13 osób/km². Ma charakter rolno-leśny, z tendencją w kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki. Posiada niezaprzeczalne atuty krajobrazowo-klimatyczne. Brak tu zakładów przemysłowych, w związku z czym jest jedną z niewielu gmin o nieskażonym, niezatrutym środowisku.

Najważniejsze zrealizowane inwestycje:
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej,
- budowa wodociągu w Czarnej Górnej, częściowo kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- utworzenie terenów rekreacyjnych nad Zalewem Solińskim na pow. ok. 40 ha (całościowe uzbrojenie
w infrastrukturę techn.),
- budowa, modernizacja i remonty dróg gminnych,
- racjonalizacja sieci szkół, rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja Domu Kultury i remonty świetlic gminnych - modernizacja remiz, ciągłe doposażanie jednostek OSP.

Galeria

Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Lokalizacja