Gmina Dydnia Powiat brzozowski, gmina wiejska

Herb Gmina Dydnia
 • Wójt: Alicja  Pocałuń
 • Przewodniczący Rady: Piotr Szul
 • Powierzchnia Gminy: 130 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 871
 • • gęstość: 60,55 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Alicja  Pocałuń
 • Sekretarz Gminy: Edyta Kuczma
 • Skarbnik Gminy: Anna Stachyrak
 • Przewodniczący Rady: Piotr Szul
 • Zastępca: Marek Orłowski, Marek Pocałuń
 • Radni Gminy:
 • Grzegorz Wójcik, Stanisław Sąsiadek, Maciej Kopiczak, Andrzej Pajęcki, Robert Kulon, Andrzej Orłowski, Dariusz Kot, Paweł Kopczyk, Krzysztof Kopczyk, Tomasz Żaczek, Izabela Leszczyk, Iwona Rachwalska

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Dydnia, Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Ulucz, Witryłów, Wydrna

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Dydnia jest gminą wiejską, leżącą w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. Na koniec 2019 roku Gminę Dydnia zamieszkiwało 7.871 osób. Powierzchnia Gminy Dydnia stanowi 24,2% powierzchni
powiatu. W skład Gminy Dydnia wchodzą następujące miejscowości wiejskie: Dydnia, Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Ulucz, Witryłów, Wydrna. Hroszówka i Jabłonica Ruska jako wsie opuszczone nie są sołectwami. Gęstość zaludnienia w Gminie Dydnia wynosi 61 osób na km². Zabudowa mieszkaniowa Gminy Dydnia stanowi w przeważającej mierze zabudowę jednorodzinną, sporadycznie zabudowę bliźniaczą. Budynki mieszkalne położone są na działkach wzdłuż ciągów komunikacyjnych gminy. Odrębną formę stanowi zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzą budynki mieszkalne jednorodzinne, stanowiące miejsce pobytu rolników oraz budynki gospodarcze stanowiące gospodarcze zaplecze zagród rolniczych. Zagrody rolnicze stanowią w większości działki położone wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednak szereg zagród zlokalizowanych jest w pewnym oddaleniu od zwartej zabudowy wsi. Na terenie gminy zlokalizowanych jest szereg budynków mieszkalnych i gospodarczych wykonanych przed laty w konstrukcji drewnianej, z bali drewnianych, które są cennym elementem wyróżniającym gminę wśród innych gmin - w znaczeniu utrzymania dotychczasowych form budownictwa zagrodowego.

Galeria

Gmina Dydnia Gmina Dydnia Gmina Dydnia

Lokalizacja