Gmina Grodzisko Dolne Powiat leżajski, gmina wiejska

Herb Gmina Grodzisko Dolne
 • Wójt: Jacek Chmura
 • Zastępca: Mariusz Jasic
 • Przewodniczący Rady: Kazimierz Matuszek
 • Powierzchnia Gminy: 78,42 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 8 128
 • • gęstość: 103,65 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Jacek ChmuraJacek Chmura
 • Wójt: Jacek Chmura
 • Zastępca: Mariusz Jasic
 • Sekretarz Gminy: Adam Chmura
 • Skarbnik Gminy: Barbara Jużyniec
Przewodniczący Rady: Kazimierz MatuszekKazimierz Matuszek
 • Przewodniczący Rady: Kazimierz Matuszek
 • Zastępca: Józef Nicpoń
 • Radni Gminy:
 • Andrzej Gdański, Jerzy Gdański, Danuta Grabowiec, Andrzej Grzywna, Zbigniew Konieczny, Stanisław Kryla, Stanisław Kulpa, Dorota Miś, Mariusz Miś, Sylwester Różycki, Andrzej Sigda, Alicja Trojnar, Wojciech Urban

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Chodaczów: Stanisław Wojtyna, Grodzisko: Tadeusz Mazurek, Grodzisko Dolne: Monika Moszkowicz, Grodzisko Górne: Monika Ślanda, Grodzisko Nowe: Jan Bielecki, Grodzisko Podlesie: Marzena Czech, Laszczyny: Dariusz Lizak, Opaleniska: Stefan Wacnik, Wólka Grodziska: Krzysztof Dąbek, Zmysłówka: Kazimierz Bechta

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Grodzisko Dolne to jedna z 114 gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Położona jest w powiecie leżajskim, blisko od miast: Leżajsk, Sieniawa, Przeworsk i Łańcut w malowniczym, pagórkowatym terenie przeciętym doliną potoku Leszczynka. Dodatkowo graniczy z czterema gminami ościennymi, którymi są: Gmina Leżajsk (powiat leżajski), Gmina Żołynia (powiat łańcucki), Gmina Białobrzegi (powiat łańcucki) oraz Gmina Tryńcza (powiat przeworski). Administracyjnie podzielona jest na 10 sołectw.

Krajobraz gminy jest urozmaicony. Płaskie równiny Doliny Dolnego Wisłoka i Doliny Dolnego Sanu kontrastują z pagórkami Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Osobliwością okolicy są liczne zagłębienia polodowcowe tworzące charakterystyczne jeziorka i stawy. Największe z nich to niegdyś naturalne jeziorko „Czyste”. Obecnie jest ono sztucznie powiększone i zajmuje obszar 8 ha. Położone w ładnej, lesistej okolicy stanowi atrakcyjne kąpielisko, miejsce do wypoczynku i wędkowania. Obok zbiornika przebiega 28 kilometrowy „Niebieski” szlak rowerowy.

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne zlokalizowane zostały również trzy szlaki NORDIC WALKING.

Teren Gminy charakteryzuje się znacznym potencjałem przyrodniczym. Najważniejszą jego częścią jest „Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu” obejmujący zachowany fragment pierwotnego lasu mieszanego wraz z występującymi w nim jodłą, bukiem, grabem, lipą czy dębem o dużym znaczeniu historycznym i przyrodniczym.

Do największych gminnych zabytków należy Kościół parafialny pw. św. Barbary i Anny w Grodzisku Dolnym, wybudowany w stylu eklektycznym usytuowany w centrum miejscowości. Od roku 1408 na miejscu dzisiejszego kościoła stał kościół drewniany. Budowę obecnej, murowanej świątyni rozpoczęto około roku 1700, a ukończono po 1777.

Grodzisko Dolne od dawna słynie z pielęgnowania i promowania własnych wartości i bogatych tradycji regionalnych. Tu bowiem zapoczątkowano uroczyste zbiórki „Turków” (straży pełniących wartę przy grobie Chrystusa w okresie Wielkanocnym).

Gmina Grodzisko Dolne już od kilkunastu lat aktywnie i z powodzeniem promuje lokalną kulturę ludową we własnym środowisku lokalnym i krajowym. Jest prawdziwym zagłębiem folkloru. Słynie z żywo rozwiniętej twórczości ludowej. Tradycje muzyczne kultywuje Kapela Ludowa i Zespół Regionalny „Grodziszczoki”, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka”, Młodzieżowa Kapela Ludowa, Cymbaliści i Orkiestra Dęta.

Gmina jest współorganizatorem wielu imprez plenerowych, które przyciągają do Grodziska Dolnego rzesze widzów z całej Polski. Do ważniejszych należą: Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych „Turki”, Regionalny Kongres Misyjny, Dni Grodziska oraz tradycyjne Dożynki Grodziskie.

Nie brakuje tutaj także miejsc do uprawiania sportu. Miłośnicy dyscyplin sportowych i gier zespołowych mogą korzystać z bogatej oferty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej takiej jak: boiska sportowe, place zabaw, Otwarte Strefy Aktywności, korty tenisowe i lodowisko.

Gmina dba również o osoby niepełnosprawne. Na jej terenie od 2009 r. działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który posiada dwie placówki zapewniające codzienną opiekę i wsparcie dla łącznie 60 osób niepełnosprawnych. Dodatkowo od roku 2018 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy, który jest miejscem poprawy jakości życia najstarszych mieszkańców gminy. Dodatkowo w Laszczynach znajduje się Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który stwarza bardzo dobre warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Jednym z najważniejszych zadań gminy jest poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na jej terenie. Gminny Samorząd inwestuje m.in. w Odnawialne Źródła Energii, remonty oraz przebudowę dróg, montaż oświetlenia ulicznego, wyposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy, ciągłą i prężną rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także prowadzi scalenia gruntów rolnych na terenie całej gminy.

Galeria

Gmina Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne

Lokalizacja