Gmina Tyczyn Powiat rzeszowski, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Tyczyn
 • Burmistrz: Janusz  Skotnicki
 • Przewodniczący Rady: Ryszard  Fornal
 • Powierzchnia Gminy: 53,71 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 10 527
 • • gęstość: 196,00 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Burmistrz: Janusz  Skotnicki
 • Sekretarz Gminy: Anna Fil
 • Skarbnik Gminy: Barbara  Matuła
 • Przewodniczący Rady: Ryszard  Fornal
 • Zastępca: Ewelina Malak
 • Radni Gminy:
 • Jadwiga Czarnik, Anita Drążek, Ryszard Fornal, Damian Fudali, Ryszard Kaczor, Grzegorz Lampart, Eugeniusz Malak, Ewelina Malak, Joanna Mroczka, Zdzisław Prokop, Tadeusz Ruszel, Genowefa Szawara, Marian Tadla,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Borek Stary: Stanisłąw Wojturski, Hermanowa: Genowefa Szawara, Kielnarowa: Mariusz Anusik

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Tyczyn leży w centrum województwa podkarpackiego, w krainie geograficznej Pogórza Dynowskiego. Jej krajobraz tworzą łagodne pagórkowate tereny, pełne zagajników, jak i wzniesienia poprzecinane jarami i strumykami tworząc dolinę rzeki Strug. W skład gminy wchodzi miasto Tyczyn i sołectwa: Borek Stary, Hermanowa i Kielnarowa.
Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, ale sam Tyczyn stanowi znaczący ośrodek edukacji i życia gospodarczego. Tyczyn został założony w 1368 r. przez króla Kazimierza Wielkiego jako własność królewska, a później znanych polskich rodów, m.in. Pileckich, Kostków, Branickich i Wodzickich. Najcenniejsze zabytki miasta to:
- zespół kościelny w części pochodzący z XV w., gruntowanie przebudowany w XVIII wieku, w stylu późnego baroku,
- otoczony parkiem krajobrazowym eklektyczny pałac zbudowany w 2 poł. XIX w. przez Wodzickich, będący obecnie siedzibą Zespołu Szkół.
Z obiektów zabytkowych w gminie wyróżnia się zespół klasztorny Ojców Dominikanów w Borku Starym (XVII-XVIII w.). W późnobarokowym kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej, do której pielgrzymują mieszkańcy gminy i okolic.
W Kielnarowej znajduje się nowoczesny kompleks dydaktyczno-sportowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W Tyczynie działa Ośrodek Kultury, biblioteka, Centrum Dziedzictwa i Informacji Turystycznej, Bank Spółdzielczy, Wydział Ksiąg Wieczystych, funkcjonuje wiele punktów handlowych i usługowych. Wydawany jest miesięcznik „Głos Tyczyna”.
Gmina ma dobrą infrastrukturę techniczną: nowoczesną sieć telekomunikacyjną, sieć gazową, wodociągową i kanalizacyjną oraz stale ulepszane drogi. W każdej wsi jest szkoła podstawowa, kościół, dom ludowy, biblioteka i remiza OSP. Dzięki temu jest to atrakcyjny obszar dla chętnych do osiedlenia się na stałe.
Z niezwykłą troską kultywowane są u nas dawne zwyczaje, zachowane tradycyjne stroje, pieśni i przyśpiewki, przekazywane przez zespoły ludowe z pokolenia na pokolenie. Odbywają się cykliczne imprezy tj. Dożynki – Święto Plonów, Diecezjalny Przegląd Kolędowy, Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, Dni Tyczyna, Festiwal Piosenki Katarzyny Sobczyk, Święto Patronalne Gminy Tyczyn.

Galeria

Gmina Tyczyn Gmina Tyczyn Gmina Tyczyn Gmina Tyczyn

Lokalizacja