Gmina Wadowice Górne Powiat mielecki, gmina wiejska

Herb Gmina Wadowice Górne
 • Wójt: Michał Deptuła
 • Przewodniczący Rady: Krzysztof Maciejak
 • Powierzchnia Gminy: 87,16 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 654
 • • gęstość: 87,82 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Michał DeptułaMichał Deptuła
 • Wójt: Michał Deptuła
 • Sekretarz Gminy: Elżbieta Wnuk
 • Skarbnik Gminy: Stanisława Skrzyniarz
Przewodniczący Rady: Krzysztof MaciejakKrzysztof Maciejak
 • Przewodniczący Rady: Krzysztof Maciejak
 • Zastępca: Andrzej Czepiel, Joanna Skoczylas
 • Radni Gminy:
 • Magdalena Dudek, Władysław Czech, Tomasz Dziewit, Krzysztof Haracz, Józef Lazur, Ewa Łachut, Mirosław Ogara, Andrzej Pawlicki, Witold Pietras, Michał Stepczyk, Zdzisław Sypek, Dawid Węgrzyn

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Grzybów: Jolanta Weryńska, Izbiska: Grzegorz Lasek, Jamy: Anna Szendoł, Kawęczyn: Zdzisław Sroka, Kosówka: Władysław Czech, Piątkowiec: Ewa Krawiec, Przebendów: Jan Walczak, Wierzchowiny: Antoni Guła, Wadowice Górne: Jan Kiełbasa, Wadowice Dolne: Janina Midura, Wola Wadowska: Jan Puła, Wampierzów, Zabrnie

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Wadowice Górne położona jest w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 8716 ha (87 km² co stanowi 9,9% pow. powiatu, użytki rolne: 81%, użytki leśne: 8%), liczba mieszkańców – 7654 (31.12.2019 r.).

Gmina ma charakter rolniczy, jednak w ostatnich latach mieszkańcy coraz częściej podejmują działalność usługową, handlową i produkcyjną. Zarejestrowanych jest około 160 podmiotów gospodarczych. Gmina w 100% jest zwodociagowana oraz zgazyfikowana. W trakcie rozbudowy pozostaje oczyszczalnia ścieków, do której przyłączane są kolejne gospodarstwa. Samorząd Gminy aktywnie pozyskuje środki na inwestycje sprzyjające poprawie jakości życia mieszkańców. Modernizowane są budynki użyteczności publicznej, drogi, infrastruktura komunikacyjna jak również przestrzeń społeczna. Na terenie Gminy funkcjonuje kilkanaście stowarzyszeń, których cele statutowe pozwalają na pełną aktywność społeczną mieszkańców.

Galeria

Gmina Wadowice Górne Gmina Wadowice Górne Gmina Wadowice Górne

Lokalizacja