Gmina Iwierzyce Powiat ropczycko-sędziszowski, gmina wiejska

Herb Gmina Iwierzyce
 • Wójt: Ryszard  Filipek
 • Przewodniczący Rady: Krzysztof Klimek
 • Powierzchnia Gminy: 65,58 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 736
 • • gęstość: 117,96 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Ryszard  Filipek
 • Sekretarz Gminy: Łukasz Tobiasz
 • Skarbnik Gminy: Danuta Rachwalska
 • Przewodniczący Rady: Krzysztof Klimek
 • Zastępca: Bogumił Rygiel, Edward Grobelny
 • Radni Gminy:
 • Krzysztof Klimek, Bogumił Rygiel, Edward Grobelny, Adam Baran, Adam Świerczek, Czesława Golesz, Edward Klimek, Jerzy Ochał, Kazimierz Broda, Leszek Chmiel, Maria Drozd, Mariusz Róg, Mieczysław Jaworek, Ryszard Pazdan, Stefan Toś

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Iwierzyce: Stefan Toś, Sielec: Maria Filipek, Olchowa: Janusz Majka, Nockowa: Edward Grobelny, Będzienica::Lucyna Łyko, Wiśniowa: Czesława Golesz, Bystrzyca: Ryszard Pazdan, Olimpów: Agnieszka Rachwalska, Wiercany: Leszek Chmiel

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Iwierzyce położona jest w zachodniej części Województwa Podkarpackiego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim, około 20 km na zachód od Rzeszowa i ok. 10 km od Sędziszowa Młp. Swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje dziewięć wsi: Iwierzyce, Nockowa, Wiercany, Olimpów, Wiśniowa, Bystrzyca, Będzienica, Sielec, Olchowa. Łączna powierzchnia Gminy to 6558 ha. W chwili obecnej Gminę zamieszkuje 7 736 osób.
Gmina Iwierzyce graniczy z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- od strony wschodniej z Gminą Świlcza i Boguchwała,
- od strony południowej z Gminą Czudec,
- od strony południowo-zachodniej z Gminą Wielopole Skrzyńskie,
- od strony zachodniej i północnej z Gminą Sędziszów Młp.
Na terenie Gminy Iwierzyce można wyróżnić dwa subregiony. Pierwszy to Pogórze Karpackie, drugi to Kotlina Sandomierska, dzięki czemu Gmina posiada wyróżniające ją walory krajobrazowe. Swą malowniczość zawdzięcza temu, że znajduje się na Pogórzu Karpackim, które charakteryzuje się rozległymi falistymi grzbietami o wysokości 330 - 400 m n.p.m.

Galeria

Gmina Urząd Gminy w Iwierzycach Gmina Urząd Gminy w Iwierzycach Gmina Urząd Gminy w Iwierzycach Gmina Urząd Gminy w Iwierzycach

Lokalizacja