Gmina Radomyśl Wielki Powiat mielecki, gmina miejsko-wiejska

Herb Gmina Radomyśl Wielki
 • Burmistrz: Józef Rybiński
 • Zastępca: Jarosław Godek
 • Przewodniczący Rady: Jan Miękoś
 • Powierzchnia Gminy: 159,8 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 14 238
 • • gęstość: 89,10 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Burmistrz Józef RybińskiJózef Rybiński
 • Burmistrz: Józef Rybiński
 • Zastępca: Jarosław Godek
 • Sekretarz Gminy: Maria Należna
 • Skarbnik Gminy: Leszek Jagoda
Przewodniczący Rady: Jan MiękośJan Miękoś
 • Przewodniczący Rady: Jan Miękoś
 • Zastępca: Andrzej Szczurek
 • Radni Gminy:
 • Małgorzata Baran, Jan Drąg, Marian Dziekan, Mateusz Gawryś, Dorota Golec, Andrzej Jarosz, Andrzej Jasina, Jan Kilian, Tomasz Kilian, Ferdynand Ryba, Stanisław Stec, Janusz Skrzyniarz, Andrzej Węgrzyn.,

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec,, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Radomyśl Wielki położona jest na zachodnim krańcu Podkarpacia, w pow. mieleckim. Zamieszkuje ją 14,2 tys. osób w 13 miejscowościach. Posiada gęstą sieć dróg dobrej jakości (w sumie ok. 215 km, w tym 18 km traktu wojewódzkiego). Znajduje się w sąsiedztwie z autostradą A4. Gmina posiada 3 obszary ujęte w planie przestrzennego zagospodarowania pod działalność produkcyjną i usługową; największy w Podborzu (44 ha), pozostałe w Partyni i Radomyślu. Władze prowadzą politykę niskich podatków, zachęcającą do inwestowania. W Radomyślu PZP nakierowane są na tworzenie osiedli mieszkaniowych. Od kilku lat trwa widoczny boom budowlany, buduje się domy, bloki i budynki pod działalność gospodarczą. Co roku wydawanych jest ok.150 decyzji o warunkach zabudowy. Gmina jest zwodociągowana (200km sieci z 3200 odbiorcami) i zgazyfikowana (300km sieci i 2750 odbiorców). W połowie 2020r. ukończono największą inwestycję 30-lecia samorządu: budowę kanalizacji w 6 wsiach. Obecnie jest ona w 12 miejscowościach (w trzynastej są przydomowe oczyszczalnie). W Gminie jest 11 szkół podstawowych, 13 przedszkoli, 12 siłowni zew., 13 boisk wielofunkcyjnych z naw. sztuczną, 16 placów zabaw i 15 boisk piłkarskich.

Galeria

Gmina Radomyśl Wielki Gmina Radomyśl Wielki Gmina Radomyśl Wielki Gmina Radomyśl Wielki

Lokalizacja