Gmina Nowy Żmigród Powiat jasielski, gmina wiejska

Herb Gmina Nowy Żmigród
 • Wójt: Grzegorz Bara
 • Zastępca: Radosław Kujawski
 • Przewodniczący Rady: Henryk Strzelec
 • Powierzchnia Gminy: 104 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 9 175
 • • gęstość: 88,22 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Grzegorz Bara
 • Zastępca: Radosław Kujawski
 • Sekretarz Gminy: Mateusz Buczyński
 • Skarbnik Gminy: Krystyna Szajnicka
 • Przewodniczący Rady: Henryk Strzelec
 • Zastępca: Krzysztof Janusz, Zenon Książkiewicz
 • Radni Gminy:
 • Ryszard Bęben, Tadeusz Czajkowski, Adam Harowicz, Maria Homlak, Krzysztof Janusz, Piotr Kudłaty, Michał Kuznecki, Zenon Książkiewicz, Andrzej Mroczka, Grzegorz Munia, Wioleta Mucha, Mateusz Smyka, Henryk Strzelec, Piotr Suski, Tadeusz Źrebiec
 • Uwagi:
 • Zastępca Wójta Radosław Kujawski w trakcie kadencji zrezygnował z pełnionej funkcji.
  Po odejściu Krystyny Szajnickiej, na Skarbnika Gminy powołano Elżbietę Piotrowską.
  Mandat Radnego Tadeusza Czajkowskiego wygasł z powodu śmierci.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Nowy Żmigród - Andrzej Ziomek, Stary Żmigród - Henryk Strzelec, Skalnik - Maria Adamska, Mytarz - Stanisław Wielgosz, Mytarka - Ryszard Bęben, Toki - Michał Kuznecki, Brzezowa - Piotr Bilski, Desznica - Stanisław Piwowarczyk, Gorzyce - Bronisław Kubacki, Grabanina - Dawid Kmiecik, Jaworze - Stanisław Wójcik, Kąty - Tadeusz Źrebiec, Łężyny - Henryk Czaja, Łysa Góra - Teresa Laskowska, Makowiska - Agnieszka Frączek, Nienaszów - Helena Kulisz, Nienaszów - Sośniny - Agnieszka Subik, Sadki - Jolanta Wygnał, Siedliska Żmigrodzkie - Jan Bożętka,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Nowy Żmigród położona jest w górnym odcinku dorzecza Wisłoki, w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Zajmuje obręb Pogórza Jasielskiego oraz Beskidu Niskiego. Obszar gminy ma charakter rolniczy. Odnajdziemy tu ślady dawnych wsi i osad – cmentarze, kapliczki.
Malowniczy teren przecinają dwa duże szlaki komunikacyjne - drogi wojewódzkie nr 992 i 993.
Gmina Nowy Żmigród, niegdyś tygiel kultur – żydowskiej, łemkowskiej i polskiej była świadkiem krwawych walk. Występują tu cmentarze z okresu I wojny światowej oraz mogiły ofiar niemieckiego totalitaryzmu z czasów II wojny światowej.
Mająca bogate dziedzictwo gmina – nieustannie się rozwija. Powstały tu m. in.: nowa hala sportowa, przyszkolne boiska sportowe, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw. Wybudowano oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej. Wyremontowano przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury, a także parkingi i domy ludowe.

Galeria

Gmina Nowy Żmigród Gmina Nowy Żmigród Gmina Nowy Żmigród Gmina Nowy Żmigród

Lokalizacja