Gmina Wiśniowa Powiat strzyżowski, gmina wiejska

Herb Gmina Wiśniowa
 • Wójt: Marcin  Kut
 • Zastępca: brak
 • Przewodniczący Rady: Ryszard Strzępek
 • Powierzchnia Gminy: 83,3 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 8 097
 • • gęstość: 97,20 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Marcin  Kut
 • Zastępca: brak
 • Sekretarz Gminy: Jacek Rybczyk
 • Skarbnik Gminy: Grzegorz Włodyka
 • Przewodniczący Rady: Ryszard Strzępek
 • Zastępca: Wanda Gąsior, Zenon Tomaszewski
 • Radni Gminy:
 • Ryszard Strzępek, Wanda Gąsior, Zenon Tomaszewski, Włodzimierz Pietryka, Zofia Cierpiał, Zofia Boruta, Bogusław Furtek, Tadeusz Kolbusz, Kazimierz Pęczar, Stanisław Rokosz, Renata Rymarska-Wójtowicz, Łukasz Dziok, Kazimierz Jakobsze, Adam Zięba

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Jaszczurowa:Małgorzata Ciołkosz, Jazowa: Renata Rymarska-Wójtowicz, Kalembina: Adam Zięba, Kozłówek: Kazimierz Jakobsze, Kożuchów: Janusz Kawa, Markuszowa: Adam Mroczka, Niewodna: Zenon Tomaszewski, Oparówka: Agata Lodarska, Pstrągówka: Bogusław Furtek, Różanka: Ryszard Strzępek, Szufnarowa: Zofia Boruta, Tułkowice: Stanisław Rokosz, Wiśniowa: Zofia Cierpiał

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powierzchnia gminy Wi¬śniowa wynosi 8329 ha.. Gmina położona jest w  Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym w dolinie rzeki Wisłok. Obszar całej gminy posiada wyjątkowe walory do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej a także kajakarstwa.Niezaprzeczalnym atutem jest Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej a wraz z nim znany i rozsławiony ostatnimi laty dąb Józef, który został drzewem roku 2017 r., a w następnym stał się Europejskim Drzewem Roku 2018 r., Gmina Wiśniowa w ciągu ostatnich 30 lat prężnie się rozwijała i działała na rzecz swoich mieszkańców. Proekologicznym przedsięwzięciem była budowa Oczyszczalni Ścieków w 1997 roku, Szkoły Podstawowej w Szufnarowejw 1999 r., Gimnazjum w roku 2000 oraz termomodernizacje budynków gminnych, obiektów komunalnych, domów ludowych oraz Ośrodka Kultury. Gmina posiada również dobrze rozbudowaną i łatwo dostępną sieć infrastruktury drogowej, w tym min. dróg dojazdowych do posesji, ciąg nowo wybudowanych chodników, łączących kilka miejscowości, ścieżki i szlaki rowerowe oraz nowe oświetlenia dróg. Wielką, przyszłościową szansą są odkryte w roku 1991 źródła geotermalne. Dają one możliwość szerokiego wykorzystania tychże źródeł w celach energetycznych, uzdrowiskowych i rekreacyjnych dla mieszkańców, oraz osób odwiedzających teren gminy.

Galeria

Gmina Wiśniowa Gmina Wiśniowa Gmina Wiśniowa

Lokalizacja