Gmina Nozdrzec Powiat bieszczadzki, gmina miejska

Herb Gmina Nozdrzec
 • Wójt: Stanisław  Żelaznowski
 • Zastępca: Nie ma Zastępcy Wójta Gminy Nozdrzec
 • Przewodniczący Rady: Adrian  Skubisz
 • Powierzchnia Gminy: 121,6 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 8 141
 • • gęstość: 66,95 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Stanisław  Żelaznowski
 • Zastępca: Nie ma Zastępcy Wójta Gminy Nozdrzec
 • Sekretarz Gminy: Agnieszka  Baran
 • Skarbnik Gminy: Halina Wandas
 • Przewodniczący Rady: Adrian  Skubisz
 • Zastępca: Stanisław Potoczny
 • Radni Gminy:
 • Grzegorz Baran, Sylwester Bobola, Stanisław Dańko, Edward Duda, Grażyna Gładysz, Krzysztof Kurdziel, Piotr Ogrodnik, Stanisław Potoczny, Adrian Skubisz, Anna Skórska, Stanisław Szpiech, Zbigniew Szpiech, Zygmunt Wawczak, Marian Zabój, Krzysztof Zawadzki,
 • Uwagi:
 • Pan Stanisław Gierula pełnił funkcję Skarbnika Gminy Nozdrzec do 10.05.2019 r.
  Od 11.05.2019 r., funkcję Skarbnika Gminy Nozdrzec pełni Pani Halina Wandas.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Sołectwo Hłudno sołectwo Huta Poręby sołectwo Izdebki Sołectwo Izdebki Rudawiec Sołectwo Nozdrzec sołectwo Siedliska sołectwo Wara sołectwo Wesoła sołectwo Wesoła Ujazdy, Ryta Górka.

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Nozdrzec leży na terenie Pogórza Dynowskiego,
a w jej skład wchodzi 8 miejscowości: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara, Wesoła i Wołodź.

Dolina Sanu w rejonie Nozdrzca należy do najbardziej malowniczych i atrakcyjnych okolic Pogórza Dynowskiego. Strome i urwiste zbocza opadające do Sanu, jego kręty bieg, wiele sterczących na brzegu skałek, nieraz urwistych i wysokich, nadaje tu rzece nieomal górski charakter. Położona jest w obrębie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dzięki dużej lesistości, różnorodności flory i fauny oraz urozmaiconej rzeźbie terenu posiada dobre warunki do czynnego wypoczynku.

Ważniejsze obiekty oddane do użytku:
1994 – Oddanie szkoły w Nozdrzcu
1997 – oddanie sali gimnastycznej w Nozdrzcu
Szkoła Hłudno
Szkoła w Warze
Szkoła nr 2 w Izdebkach
Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu
Sale gimnastyczne przy 3 szkołach w Izdebkach, w Warze, Hłudnie, Wesołej
Dom wielofunkcyjny w Siedliskach
Dom Strażaka w Izdebkach (Dom Kultury).

Galeria

Gmina Nozdrzec Gmina Nozdrzec Gmina Nozdrzec Gmina Nozdrzec

Lokalizacja