Gmina Jasienica Rosielna Powiat brzozowski, gmina wiejska

Herb Gmina Jasienica Rosielna
 • Wójt: Urszula Brzuszek
 • Przewodniczący Rady: Stanisław  Pająk
 • Powierzchnia Gminy: 57,55 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 852
 • • gęstość: 136,44 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

Wójt Urszula BrzuszekUrszula Brzuszek
 • Wójt: Urszula Brzuszek
 • Sekretarz Gminy: Elżbieta Płonka
 • Skarbnik Gminy: Michał  Siwak
Przewodniczący Rady: Stanisław PająkStanisław Pająk
 • Przewodniczący Rady: Stanisław  Pająk
 • Zastępca: Edward Szewczyk, Jan Masłyk
 • Radni Gminy:
 • Stanisław Pająk, Beata Barska, Stefan Mroczka, Adam Kwiatkowski, Justyna Wołoszyn, Halina Cwynar, Jan Lenart, Edward Szewczyk, Krzysztof Śnieżek, Mieczysław Owoc, Jan Masłyk, Roman Krupa, Mariusz Masłyk, Marek Gerlach, Dariusz Krupa
 • Uwagi:
 • Sekretarz: Elżbieta Płonka w latach 2018-2019
  Sekretarz: Anna Fic w latach 2019-2023

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Sołectwo Jasienica Rosielna: wybory sołeckie w dniu 02.08.2020 r., Sołectwo Blizne: Józef Zarych, Sołectwo Orzechówka: Adolf Kuśnierczyk, Sołectwo Wola Jasienicka: Wiesław Pigoń

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Jasienica Rosielna położona jest w regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego w subregionie zwanym Pogórze Dynowskie na terenie powiatu brzozowskiego w województwie podkarpackim. Gmina otoczona jest wałem wzgórz wchodzących w skład pasma Suchej Góry wys. 591m n.p.m.

Od wschodu obszar ten ogrodzony jest pasmem wzniesień wzdłuż doliny Stobnicy ciągnących się od Domaradza w kierunku doliny Sanu z kulminacją na górze Św. Michała w Bliznem. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy znajduje się w Woli Jasienickiej i jest to góra Połom (wys.455 m n.p.m.).

Gmina Jasienica Rosielna jest gminą o dobrze rozwiniętej komunikacji i infrastrukturze komunalnej. Przez jej teren przebiegają ważne drogi przelotowe do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku oraz w Bieszczady. Gmina Jasienica Rosielna to gmina o czystym środo-
wisku, pięknym krajobrazie, bogato wyposażonych obiektach zabytkowych, wypoczynkowych i sportowych. Najtrwalszym śladem przeszłości oraz lokalnej historii są zabytki znajdujące się na terenie Gminy.

Najcenniejszym zabytkiem jest późnogotycki drewniany Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem, który w 2003 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO.

Galeria

Gmina Jasienica Rosielna Gmina Jasienica Rosielna Gmina Jasienica Rosielna Gmina Jasienica Rosielna

Lokalizacja