Gmina Laszki Powiat jarosławski, gmina wiejska

Herb Gmina Laszki
 • Wójt: Stanisław Gonciarz
 • Przewodniczący Rady: Marek Bawoł
 • Powierzchnia Gminy: 138 km2 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 7 016
 • • gęstość: 50,84 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Stanisław Gonciarz
 • Sekretarz Gminy: Andrzej Piekuś
 • Skarbnik Gminy: Elżbieta Buras-Bawor
 • Przewodniczący Rady: Marek Bawoł
 • Zastępca: Mirosław Broda, Bogusław Kuta
 • Radni Gminy:
 • Robert Bałtowski, Marek Bawoł, Mirosław Broda, Michał Domszy, Edward Gajos, Krzysztof Grenda, Krzysztof Hirny, Krzysztof Kałek, Jacek Kania, Józef Król, Bogusław Kuta, Irena Miszczyszyn, Mirosław Nazar, Halina Pyrcz, Eugeniusz Romanko

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

Bobrówka: Jerzy Dyrda, Bukowina: Sylwia Smok, Charytany: Wiesław Kokot, Czerniawka: Jan Gonciarz, Korzenica: Józef Skrzypek, Laszki: Adam Gonciarz, Miękisz Nowy: Józef Kurdybacha, Miękisz Stary: Danuta Paszkiewicz, Tuchla: Stanisława Jacek, Wietlin: Mariusz Smok, Wietlin Trzeci: Teresa Gajos, Wietlin Pierwszy: Bogdan Babula, Wietlin Osada: Henryk Duliban, Wysocko: Halina Pyrcz

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Laszki położona jest w województwie podkarpackim, we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W skład gminy wchodzi 13 sołectw. Gmina zajmuje obszar 138 km2, zamieszkały przez 7016 mieszkańców.
W ciągu ostatnich 30 lat swojej działalności Gmina skupiała się na realizacji zadań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie poprawy stanu infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej oraz oświatowej, tj.:
-Budowa, modernizacja i doposażenie 5 szkół i sal gimnastycznych.
-Budowa i modernizacja 3 stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i budowa wodociągów w 3 sołectwach oraz kanalizacji sanitarnej w 5 sołectwach.
-Gazyfikacja 10 sołectw.
-Budowa/przebudowa, modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i remiz OSP, boisk sportowych i ośrodków zdrowia.
-Budowa chodników oraz budowa/przebudowa sieci dróg na terenie Gminy.
Potencjał gospodarczy Gminy Laszki tworzą, oprócz rolnictwa, tereny inwestycyjne usytuowane w m. Laszki i Bobrówka, z dostępem do linii kolejowej i rampy przeładunkowej.

Galeria

Gmina Laszki Gmina Laszki Gmina Laszki Gmina Laszki Gmina Laszki

Lokalizacja