Gmina Jawornik Polski Powiat przeworski, gmina wiejska

Herb Gmina Jawornik Polski
 • Wójt: Stanisław Petynia
 • Zastępca: Nie powołano
 • Przewodniczący Rady: Marek Makarski
 • Powierzchnia Gminy: 63 km 2 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 4 539
 • • gęstość: 72,05 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Wójt: Stanisław Petynia
 • Zastępca: Nie powołano
 • Sekretarz Gminy: Agnieszka Czapla
 • Skarbnik Gminy: Piotr Kaweński
 • Przewodniczący Rady: Marek Makarski
 • Zastępca: Adam Dubas, Andrzej Pieniążek
 • Radni Gminy:
 • Tadeusz Bury, Jan Chochura, Adam Dubas, Czesław Gomułka, Marek Gomółka, Adam Homik, Joanna Jurkiewicz, Bogusław Kądziołka, Tomasz Koba, Grzegorz Kuźniar, Marek Makarski, Tadeusz Pieniądz, Andrzej Pieniążek, Wacław Szmulik, Anna Warchoł

Sołectwa wchodzące w skład Gminy:

W skład Gminy Jawornik Polski wchodzą następujące sołectwa:, - Jawornik Polski, -Jawornik-Przedmieście, - Widaczów, - Hadle Szklarskie, -Hadle Kańczuckie, - Manasterz, -Zagórze, -Hucisko Jawornickie

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina Jawornik Polski leży na terenie powiatu przeworskiego.
W ostatnim okresie czasu zostały zrealizowane duże inwestycje polegające na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz, a także wykonano w II etapach budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie i Hadle Szklarskie.
Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz szkół.
Zrealizowano projekty dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez przekazanie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do internetu dla mieszkańców gminy, a także doposażono placówki oświatowe i kulturalne.
Zrealizowano projekt dotyczący montażu instalacji OZE - montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, wymiana pieców CO na V klasę dla mieszkańców gminy.
Wybudowano boisko sportowe typu Orlik w miejscowości Manasterz przy ZSiP w Manasterzu.
Rozpoczęto realizację projektu rewitalizacji terenu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Hadlach Szklarskich.

Galeria

Gmina Jawornik Polski Gmina Jawornik Polski Gmina Jawornik Polski Gmina Jawornik Polski Gmina Jawornik Polski

Lokalizacja